Наукові дослідження, експерименти

Дослідно-експериментальна робота (всеукраїнський рівень)

 1. Формування світогляду дошкільників засобами художнього слова в інтегрованому освітньому просторі дошкільного навчального закладу.

Наказ МОНУ від 15.05.12р №581, 2012-2017р.
Науковий керівник: Гавриш Н. В., педагог, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної та початкової освіти ЛНПУ імені Тараса Шевченка.
Координатори: Шишолік Л. А., методист кабінету дошкільної та початкової освіти РОІППО.

 1. Освітньо-інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості.

Наказ МОНУ від 29.04.13 р №474, 2012-2017рр.
Науковий керівник: Журавльова Л. А., кандидат технічних наук, доцент, Національного авіаційного університету, академічний директор Центру Інформаційних Технологій ІТС м. Київ.
Координатори: Басараба Н. А, завідувач кабінету інформаційно-комунікативних технологій РОІППО.
Тимощук О. П., завідувач кабінету інформаційно-комунікативних технологій РОІППО.

 1. Розвиток особистості гімназиста в умовах формування єдиного освітнього Європейського простору.

Наказ МОНУ від 08.08.11р. № 943, 2011-2017 рр.
Науковий керівник: Гавлітіна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО.
Координатори: Гавлітіна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної  роботи РОІППО.

 1. Виховання громадянської компетентності учнів.

Наказ МОНУ від 17.05.13 р. №556, 2013-2018рр.
Науковий керівник:  Бех І. Д., директор ІПВ НАПН України, доктор псих, наук, дійсний член НАПН України.
Координатори: Гавлітіна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної  роботи РОІППО.

 1. Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів.

Наказ МОНУ  від 17.06.13 р. №776, 2012-2019 рр.
Наукові керівники: Смовженко Т.С., ректор Університету банківської справи Національного банку України, доктор економічних наукпрофесор
Удод О.А., доктор історичних наук, професор,  директор ІІТЗО МОН молодьспорту України.
Координатор: Медведчук Л. І., методист кабінету природничих предметів РОІППО.

 1. Виховання в учнів ціннісного ставлення до праці.

Наказ МОНУ від 29.04.13 рр. №479, 2013-2018 рр.
Наукові керівники: Гавлітіна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО.
Координатор: Антонюк Л.В., методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи РОІППО.

 1. Розвиток освітньо-інформаційного середовища навчально-виховного комплексу (колегіуму) засобами мережевих технологій та дистанційної освіти.

Наказ МОНУ від 30.10.13 р. № 1521, 2013-2018рр.
Наукові керівники: Калініна Л. М., завідувач лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник з галузевого управління (управління освітою).
Координатор: Тригубець Г.Є., старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО.

 1. Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі.

Наказ МОНУ від 05.02.2016 №88, 2016-2019 рр.
Наукові керівники: Гриб’юк О. О.,  кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Координатор: Крутова Н. І., старший викладач кафедри природничо-математичної освіти РОІППО.

 1. Науково-методичні засади створення моделі психолого-педагогічної та соціальної реабілітації й інтеграції дітей із загальними розладами розвитку (спектр аутизму).

Наказ МОНУ 01.09.2016 №1059, 2012-2022 рр.
Наукові керівники: Островська  К.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського національного університету ім. І.Франка.
Координатор: Тригубець Г.Є., старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО.

 1. Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічного проекті «Інтелект України».

Наказ МОНУ від 02.01.2016 №1319, 2016-2022 рр. 
Наукові керівники: Гавриш І.В., доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
Координатори: Мельник Н.А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО.
Андрійчук В.В., методист кабінету дошкільної, початкової, інклюзивної та корекційної освіти РОІППО.

 

 1. Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл. (2 заклади) Наказ МОНУ від 19.01.2017 р. №79, 2017-2021 рр.

Наукові керівники: Завалеквський Ю.І., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Мариновська О.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Іванно-Франківського ОІППО.
Координатори: Гавлітіна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО.
Люшин М. О., кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету управління навчальними закладами РОІППО.

 1. Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)».

Наказ МОНУ 30.08.2017 №1234, 2017-2022 рр.
Науковий керівник: Литвиненко С. Г., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.
Координатори: Вєтров І.В., перший проректор РОІППО.
Новак Ю.П., методист кабінету інформаційно-комунікативних технологій РОІППО.

 

 1. Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

Наказ МОНУ 13.07.2017 №1028, 2017-2022 рр.
Наукові керівники: Завалевський Ю. І., в.о. директора, Перший заступник директора Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти.
Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки, кандидат математичних наук.
Координатор:  Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

 1. Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику.

Наказ МОНУ від 18.08.2017 р. №1199, 2017-2022.
Науковий керівник: Найдьонова Л. А., заступник директора з наукової роботи, завідувача лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України.
Координатор: Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

 1. Філологічний Олімп.

Наказ МОН України від 04.03.2016 р. № 215, 2016 – 2020рр.
Науковий керівник: Таранік-Ткачук К. В., кандидат філологічних наук, доцент, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.
Координатори: Лавренчук В.П., кандидат філологічних наук завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти РОІППО.
Лавренчук М.В., методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів РОІППО.

 1. Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти.

Наказ МОНУ від 30.06.2016 р. № 733, 2016 – 2020 рр.
Науковий керівник: Вознюк Л. В., доцент кафедри освітнього менеджменту Дніпропетровського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.
Координатор: Лютко О.М., завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО.

Дослідно-експериментальна робота (регіональний рівень)

 1. Зміст та технології формування професійної компетентності педагога до роботи з обдарованими дітьми у системі науково-методичної діяльності навчального закладу.

Наказ УОН РОДА від 19.03.2014 р. № 167, 2013-2018 рр.
Науковий керівник і координатор: Демченко В. В., к.п.н., доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти, завідувач регіонального центру Інституту обдарованої дитини НАПН України.

 1. Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору.

Наказ УОН РОДА від 08.10.2015 р. №480, 2015-2019 рр.
Науковий керівник: Гавлітіна Т. М., доцент, кандидат педагогічних наук,  проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського ОІППО.
Координатор: Гавриш Н. П., завідувач кабінету виховної роботи та позашкільної освіти РОІППО.

 1. Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти.

Наказ УОН РОДА від 08.07.2016 р. № 375, 2015-2019 рр.
Науковий керівник: Бондарчук О. І., професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «УМО» НАПН України.
Координатор: Гавлітіна Т. М., доцент, кандидат педагогічних наук,  проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО.

 1. Організаційно-педагогічні умови створення системи мультипрофільного навчання в закладі освіти.

Наказ УОН РОДА від. 30.11.2016 №594, 2016-2021 рр.
Науковий керівник і координатор: Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

 1. Технологія колективного музикування як спосіб самовираження учнів у музичній діяльності. Наказ УОН РОДА від 24.10.2017р. №459 2017-2021 рр.

Науковий керівник: Гумінська О. О., кандидат педагогічний наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання РДГУ.
Координатор: Моторна О. С., завідувач кабінету художньо-естетичних предметів РОІППО.

 1. Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи.

Наказ УОН РОДА від 27.11.2017 №536, 2017-2021 рр.
Науковий керівник: Паніна Лариса Анатоліївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри  суспільно-гуманітарної освіти РОІППО.
Координатор: Чаюк Т. Л., завідувач лабораторії РОІППО.

 1. Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

Наказ УОН РОДА 17.11.2017 №518, 2017-2022 рр.
Науковий керівник: Олійник І. М., доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти РОІППО.
Координатор: Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО.