Наукові дослідження, експерименти

ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА (ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РІВЕНЬ)

 

1.    Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів.

Наказ МОНУ  від 17.06.13 р. №776, 2012-2019 рр.

Наукові керівники: Смовженко Т.С., ректор Університету банківської справи Національного банку України, доктор економічних наукпрофесор. 

Удод О.А., доктор історичних наук, професор,  директор ІІТЗО МОН молодьспорту України.

Координатор: Медведчук Л. І., методист кабінету природничих предметів РОІППО.

 

2.    Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі.

Наказ МОНУ від 05.02.2016 №88, 2016-2019 рр.

Наукові керівники: Гриб’юк О. О.,  кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Координатор: Крутова Н. І., старший викладач кафедри природничо-математичної освіти РОІППО.

3.    Науково-методичні засади створення моделі психолого-педагогічної та соціальної реабілітації й інтеграції дітей із загальними розладами розвитку (спектр аутизму).

Наказ МОНУ 01.09.2016 №1059, 2012-2022 рр.

Наукові керівники: Островська  К.О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Львівського національного університету ім. І.Франка.

Координатор: Тригубець Г.Є., старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО.

4.    Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічного проекті «Інтелект України».

Наказ МОНУ від 02.01.2016 №1319, 2016-2022 рр. 

Наукові керівники: Гавриш І.В., доктор педагогічних наук, професор Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.

Координатори: Мельник Н.А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

Андрійчук В.В., методист кабінету дошкільної, початкової, інклюзивної та корекційної освіти РОІППО.

 

5.    Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку авторських шкіл.

Наказ МОНУ від 19.01.2017 р. №79, 2017-2021 рр.

Наукові керівники: Завалеквський Ю.І., доктор педагогічних наук, професор, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Мариновська О.Я., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту та освітніх інновацій Іванно-Франківського ОІППО.

Координатори: Гавлітіна Т.М., кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО.

Люшин М. О., кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету управління навчальними закладами РОІППО.

 

6.    Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)».

Наказ МОНУ 30.08.2017 №1234, 2017-2022 рр.

Науковий керівник: Литвиненко С. Г., доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу технологій відкритого навчального середовища Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Координатори: Вєтров І.В., проректор із зовнішніх зв’язків і моніторингу якості освіти РОІППО.

Новак Ю.П., методист кабінету інформаційно-комунікативних технологій РОІППО.

 

7.    Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти.

Наказ МОНУ 13.07.2017 №1028, 2017-2022 рр.

Наукові керівники: Завалевський Ю. І., в.о. директора, Перший заступник директора Державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" МОН України, доктор педагогічних наук, доцент, заслужений працівник освіти.

Хобзей П. К., заступник Міністра освіти і науки, кандидат математичних наук.

Координатор:  Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

 

8.    Стандартизація наскрізної соціально-психологічної моделі масового впровадження медіаосвіти у вітчизняну педагогічну практику.

Наказ МОНУ від 18.08.2017 р. №1199, 2017-2022.

Науковий керівник: Найдьонова Л. А., заступник директора з наукової роботи, завідувача лабораторії психології масової комунікації та медіаосвіти Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, доктор психологічних наук, член-кореспондент НАПН України.

Координатор: Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

9.    Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки для 10-11 класів загальної середньої освіти» на серпень 2018 – жовтень 2022 роки.

Наказ МОНУ від 03.08.2018 р. № 863, 2018-2022 рр.

Координатори: Кривчук Любов Степанівна, головний спеціаліст відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освіти і науки РОДА.

Шагієва Раїса Радисівна, методиста кабінету природничих предметів РОІППО.

 

10.                      Електронний підручник для загальної середньої освіти (E-book for secondary education (EBSE) серпень 2018 р. – серпень 20121 р.

Наказ МОН України від 31.08.2018 р. № 957, 2018-2021 рр.

Науковий керівник: Спірін О.М., доктор педагогічних наук, професор, директор ДНУ  «Інститут модернізації змісту освіти»

Координатори: Мельник Н. А., проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

 

11.                      Філологічний Олімп.

Наказ МОН України від 04.03.2016 р. № 215, 2016 – 2020рр.

Науковий керівник: Таранік-Ткачук К. В., кандидат філологічних наук, доцент, головний спеціаліст департаменту загальної середньої та дошкільної освіти МОН України.

Координатори: Лавренчук В.П., кандидат філологічних наук завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти РОІППО.

Лавренчук М.В., методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів РОІППО.

 

12.                      Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти.

Наказ МОНУ від 30.06.2016 р. № 733, 2016 – 2020 рр.

Науковий керівник: Вознюк Л. В., доцент кафедри освітнього менеджменту Дніпропетровського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент.

Координатор: Лютко О.М., завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти РОІППО.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА (РЕГІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

1.    Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з урахуванням розвитку європейського освітнього простору.

Наказ УОН РОДА від 08.10.2015 р. №480, 2015-2019 рр.

Науковий керівник: Гавлітіна Т. М., доцент, кандидат педагогічних наук,  проректор з науково-педагогічної роботи Рівненського ОІППО.

Координатор: Гавриш Н. П., завідувач кабінету виховної роботи та позашкільної освіти РОІППО.

 

2.    Психологічні засади розвитку професіоналізму педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти.

Наказ УОН РОДА від 08.07.2016 р. № 375, 2015-2019 рр.

Науковий керівник: Бондарчук О. І., професор, доктор психологічних наук, завідувач кафедри психології управління ДВНЗ «УМО» НАПН України.

Координатор: Гавлітіна Т. М., доцент, кандидат педагогічних наук,  проректор з науково-педагогічної роботи РОІППО.

 

3.    Організаційно-педагогічні умови створення системи мультипрофільного навчання в закладі освіти.

Наказ УОН РОДА від. 30.11.2016 №594, 2016-2021 рр.

Науковий керівник і координатор: Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

 

  1. Технологія колективного музикування як спосіб самовираження учнів у музичній діяльності.

Наказ УОН РОДА від 24.10.2017р. №459 2017-2021 рр.

Науковий керівник: Гумінська О. О., кандидат педагогічний наук, доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання РДГУ.

Координатор: Моторна О. С., завідувач кабінету художньо-естетичних предметів РОІППО.

 

5.    Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи.

Наказ УОН РОДА від 27.11.2017 №536, 2017-2021 рр.

Науковий керівник: Паніна Л. А., кандидат історичних наук, доцент кафедри  суспільно-гуманітарної освіти РОІППО.

Координатор: Чаюк Т. Л., методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи РОІППО.

 

6.    Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти.

Наказ УОН РОДА 17.11.2017 №518, 2017-2022 рр.

Науковий керівник: Олійник І. М., доцент кафедри педагогіки, психології і корекційної освіти РОІППО.

Координатор: Мельник Н. А., кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи РОІППО.

 

7. Науково-методичні засади cтворення авторських педагогічних систем і моделей закладів освіти регіону

Наказ УОН РОДА 15.04.2019 №168, 2018-2021 рр.

Науковий керівник та координатор: Люшин Микола Олександрович, кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету освітнього адміністрування Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.