Новини інституту

Міжнародний день академічної доброчесності

РОІППО та наукова і педагогічна громадськість закладів освіти  Рівненщини долучились до відзначення Міжнародного дня академічної доброчесності.

У РОІППО надається значна увага мотивованому й відповідальному ставленню до навчальної та викладацької діяльності. Інститут забезпечує редагування та видання наукового фахового видання «Нова педагогічна думка». При Вченій і науково-методичних радах працюють експертні комісії з інноваційної діяльності та експертизи видань працівників інституту, закладів освіти області. Уже третій рік поспіль спільно з НУ «Острозька академія» проводиться Літня школа з академічної доброчесності.

Серед слухачів  і здобувачів освіти області активно поширюється  інформація про дотримання принципів академічної доброчесності та наукової і педагогічної етики. Працівники інституту експертують, рецензують  НМР, дипломні та курсові роботи та надають консультації щодо наукового цитування, поширення антиплагіатної експертизи, створення авторських ідентифікаторів науковців та етичних кодексів педагога й учня  тощо. З метою пропаганди наукових джерел і нових надходжень навчальної літератури проходять виставки  та презентації видань.

Запрошуємо до подальшої співпраці та поширення нормативної й офіційної інформації з розвитку академічної доброчесності, а головне - створення надійного підгрунтя якісної освіти та формування свідомого громадянського суспільства.

IMG_20201021_141506.jpg

  • 30.10.2020
До списку новин