Оголошення

Міжнародне дослідження якості освіти PISA-2018 в Україні"

У 2018 році Україна вперше долучиться до Програми міжнародного оцінювання учнів – PISA (PROGRAMME FOR INTERNATIONAL STUDENT ASSESSMENT)
Програма має на меті порівняти освітні системи близько 80 країн світу через вимірювання компетентностей учнів із читання, математики та природничих дисциплін, прямо не пов’язаних з оволодінням шкільними програмами. Крім того, велика увага у дослідженні PISA приділяється вивченню факторів, що впливають на успішне навчання учнів.
Дослідження PISA проводиться кожні три роки, починаючи з 2000 року, шляхом тестування навичок і знань 15-річних учнів. Вважається, що в більшості країн саме в цьому віці учні закінчують основну школу, постають перед вибором професії і загалом майбутнього життєвого шляху. Однак PISA не перевіряє рівня навчальних досягнень учнівнатомість оцінює наскільки учень зможе використовувати знання й уміння, отримані в школі, при можливих життєвих труднощах і викликах.
      Читацька грамотність визначається як здатність особи до широкого розуміння тексту, пошуку нової інформації, її відтворення та використання, інтерпретації змісту й формулювання власних висновків, осмислення й оцінювання змісту і форми тексту тощо.
      Математична грамотність – це здатність особи до визначення й усвідомлення ролі математики в сучасному світі, надання добре обґрунтованих суджень, уміння використовувати математику в особистих цілях і в суспільному житті.
      Природничо-наукова грамотність передбачає уміння пояснювати наукові явища, робити обґрунтовані висновки про них, усвідомлювати вплив науки і технологій на зміну матеріального, інтелектуального й культурного середовищ.
Крім оцінки предметних компетентностей, метою PISA також є визначення чинників, що впливають на рівень навчальних досягнень учнів у світі. Саме тому учасники Програми заповнюють анкету, що досліджує різноманітні аспекти їхнього життя: соціально-економічний стан, піклування і підтримка з боку батьків, навчання в ранньому дитинстві, мотивації до навчання, гендерна політика, а також здатність регулювати свою власну навчальну поведінку, залучення до читання, інтерес до математики або задоволення від науки, повага до інших.
Анкети заповнюватимуть і адміністрації закладів, у яких навчаються учні, залучені до тестування. Мета такого анкетування – дослідити вплив на результати тестування учнів таких чинників як кваліфікація вчителів, навчальні плани, методики викладання, час на навчання та навчальні можливості як всередині школи, так і поза її межами, контроль якості шкільних процесів, лідерство та шкільне управління, залучення батьків до участі в шкільному житті, мікроклімат у школі, загальні цінності, очікування високих досягнень, взаємодія та взаємна підтримка тощо.
Дослідження PISA здійснюється в три етапи (підготовчий, пілотний, основний). У 2018 р. відбудеться основний етап тестування, підготовка міжнародного та національного звітів. (У 2017р. був пілотний етап).
Участь України в дослідженні PISA має кілька важливих аспектів.
·   отримання об’єктивної інформації про готовність молодих громадян до повноцінного життя в сучасному суспільстві відповідно до міжнародних стандартів;
·   розуміння чинників, які впливають на ефективність освіти в країні;
·   можливість приймати рішення та формувати національну освітню політику на основі реальних даних про стан вітчизняної системи освіти.
Крім того, завдання PISA та методологія оцінювання їхнього виконання слугуватимуть практичним орієнтиром для освітян у становленні компетентнісної парадигми освіти в Україні.
В Україні відповідальність за організацію та проведення дослідження PISA покладено на Український центр оцінювання якості освіти та РЦОЯО.
      Результати дослідження будуть безособовими і НЕ будуть надані ні навчальним закладам ні управлінням / департаментам освіти будь якого рівня.
ЛРЦОЯО організовуватиме проведення дослідження PISA у 40 навчальних закладах. Вибірку НЗ формують міжнародні експерти. У складі вибірки будуть учні міських і сільських загальноосвітніх навчальних закладів, студенти закладів вищої освіти І-ІІ р. акр, учні училищ, ті, які народилися у 2002 році. Мінімальна к-сть учнів у закладі освіти – 3 (де менше трьох – проводити не будуть). Загалом для вибору надано списки 80 закладів освіти: по 20 у Волинській і Рівненській і 40 у Львівській областях.
На відділи, управління освіти РДА, ВКРМОП, надіслано інформацію щодо проведення даного дослідження (лист Рівненського ОІППО від 04.04.2018 № 01-16/392).
На заклади освіти, яких на Рівненщині 9, визначені міжнародними партнерами, надіслано інформацію щодо проведення даного дослідження, зокрема  термінів, часу та відповідальних осіб.
Нагадуємо, що будь-яка інформація про заклади-учасники, учнів (студентів)-учасників, дні проведення тощо, що стосується PISА-2018, є конфіденційною та не підлягає оприлюдненню учасниками, закладами освіти (адміністрацією, педколективом тощо), відділами, управліннями освіти РДА, методкабінетами про свою участь у PISA ні на сайтах, ні на порталах, ні на особистих сторінках у соціальних мережах тощо.
Детальну інформацію про PISA – рамкові матеріали, зразки завдань попередніх циклів, новини про стан підготовки до проведення дослідження в Україні – розміщено на офіційному сайті Програми в Україні: pisa.testportal.gov.ua.
Більше читайте тут:
або тут http://rivneosvita.org.ua/community/forum/index.php/forum1/topic351/ (тема на загальному форумі порталу «Освіта Рівненщини»)

Регіональний координатор у Рівненській області 
міжнародного дослідження якості освіти 
"PISA-2018 в Україні", Завідувач кабінету ЗНО 
та моніторингу якості освіти Рівненського ОІППО                                                      І.В. Опольський
 
10.04.2018

  • 15.04.2018
До списку новин