Оголошення

УЦОЯО оприлюднив першу частину Звіту про результати моніторингового дослідження якості початкової освіти

До уваги педагогічної спільноти Рівненщини!

      На сайті Українського центру оцінювання якості освіти у розділі "Моніторингові дослідження" підрозділу "Початкова освіта" у пункті "Звіти/Дані" розміщено Звіт про результати першого циклу моніторингового дослідження якості початкової освіти.

 

      У Звіті про результати першого циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи закладів загальної середньої освіти» репрезентована основна аналітична, статистична, психометрична інформація за підсумками моніторингового дослідження 2018 року.
      З огляду на значні обсяги інформації за підсумками моніторингового дослідження 2018 року оприлюднення матеріалів Звіту відбуватиметься поступово – за частинами, відповідно до графіка.
  • 28 грудня – Частина І. Методологія та технологія. Репрезентує всі аспекти, пов’язані з нормативним та ресурсним забезпеченням моніторингового дослідження, процесами підготовки когнітивних, контекстних та інструктивних матеріалів, а також технологією збирання, оброблення даних та визначення результатів.
  • 28 січня – Частина ІІ. Математика. Окреслює сутність математичної компетентності та її вимірів; характеризує інструменти вимірювання математичної компетентності; репрезентує аналіз результатів оцінювання випускників початкової школи з математики, зокрема у зв’язку з даними анкетувань, а також зразки тестових завдань, використаних на основному етапі моніторингового дослідження, з усіма статистичними та психометричними характеристиками.
  • 28 лютого – Частина ІІІ. Читання. Окреслює сутність читацької компетентності та її складників; характеризує інструменти вимірювання читацької компетентності; репрезентує аналіз результатів оцінювання випускників початкової школи із читання, зокрема у зв’язку з даними анкетувань, а також зразки тестових завдань, використаних на основному етапі моніторингового дослідження, з усіма статистичними та психометричними характеристиками.
  • 28 березня – Частина IV. Передумови й результати навчання. Репрезентує різноаспектний аналіз чинників психолого-педагогічного та соціально-економічного характеру, зібраних під час анкетувань учнів і вчителів, у стосунку до рівня сформованості читацької та математичної компонентностей випускників початкової школи.
  • 28 квітня – Частина V. Булінг у початковій школі. Простежує поточну ситуацію, пов’язану з проявами негативного ставлення до учнів початкової школи, та вплив певних чинників на успішність учнів.

ЗАВАНТАЖИТИ/ПЕРЕЙТИ на сторінку УЦОЯО до ДОДАТКІВ або

ЗАВАНТАЖИТИ Додаток А. Нормативні та інструктивні документи першого циклу моніторингового дослідження
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток Б. Робочі групи з підготовки  моніторингового дослідження
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток В. Колегіальні заходи з питань підготовки і проведення моніторингового дослідження
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток Г. Основні інформаційно-роз’яснювальні медіаповідомлення про моніторингове дослідження
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток Д. Інформаційний лист керівникам ЗЗСО, включеним до складу вибірки моніторингового дослідження
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток Е. Анкети основного етапу моніторингового дослідження
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток Ж. Матеріали для кодування відповідей на тестові завдання моніторингового дослідження (пояснювальна частина)
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток И. Схеми нарахування тестових балів за виконання тестових завдань із читання та математики
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток К. Опис схем перекодування політомічних завдань у дихотомічні
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток Л. Характеристика моделей IRT використаних під час обробки даних моніторингового дослідження
ЗАВАНТАЖИТИ Додаток М. Словник термінів

  • 28.12.2018
До списку новин