РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Моторна Оксана Степанівна,
  завідувач кабінету мистецтва та фізичної культури РОІППО.


  Освіта. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Народна художня творчість», кваліфікація - керівник оркестру народних інструментів, викладач фахових дисциплін.
  Стаж роботи 24 роки.

   Науково - методичних праць – 5, а саме:
  1. Моторна О. Методичні рекомендації щодо особливостей викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2018-2019 навчальному році [Електронний ресурс] / Оксана Моторна // Методичні рекомендації до організації освітнього процесу у закладах освіти в 2018-2019 навчальному році: інформаційно-методичний бюлетень / за заг. редакцією Н. А. Мельник. – Рівне, 2018. – С. 91–97. URL: http://roippo.org.ua/upload/iblock/8ae/metodichn_-rekomendats_-2018_2019-n.r..pdf.
  2.  Моторна О. Методичні рекомендації щодо викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2019/2020 навчальному році: методичні рекомендації / Оксана Моторна. – Рівне : РОІППО, 2019.
  3. Моторна О. С. Руйнуємо стереотипи навчання мистецтву//Мистецтво та освіта. 2019. № 2 (92).
  4. Моторна О.С., Капінос О.О. LEGO на уроках музичного мистецтва у початковій школі.// «Мистецтво та освіта». 2019. № 4 (94).
  5.Якимчук С., Моторна О. Слухання музики як домінуюча складова музичного виховання школярів: Навчально-методичні поради/Якимчук С., Моторна О.,-Рівне ОІППО 2005.

  Нагороди, почесні звання:

  • Грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (№ 140, наказ №55-ІІ від 16.08.2002);
  • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (№102275, наказ № 661-к від 30.06.2005);
  • Знак «Відмінник освіти України» (Посвідчення № 8887, наказ МОН 322-к від 21.08.2010);
  • «Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (23.04.2005)

  Напрями діяльності: музичне мистецтво, образотворче мистецтво, інтегрований курс «Мистецтво».

  Тематика діяльності:

  • Зміст загальної мистецької освіти та виклики сьогодення;
  • Реалізація змістових ліній на уроках мистецтва;
  • Сутність художньо-педагогічних технологій та специфіка їх застосування на уроках  мистецтва;
  • Сучасний урок музичного мистецтва у контексті компетентнісної освіти;
  • Сучасні методи сприймання та інтерпретації творів образотворчого мистецтва;
  • Використання конструктора LEGO на уроках музичного мистецтва;
  • Особливості оцінювання на уроках мистецтва;
  • Руйнуємо стереотипи навчання мистецтва.

  Профорук Михайло Юрійович
  методист кабінету мистецтва та фізичної культури

  Освіта. Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Фізичне виховання», кваліфікація: вчитель Фізичної культури, 2012.
  Загальний стаж роботи – 5 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: 1 методичні рекомендації.
  Напрями і тематика діяльності: розвиток професійної майстерності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти; науково-методична робота в закладах та установах освіти; підготовка педагогічних працівників та керівних кадрів до роботи в умовах Нової української школи; формування наскрізних навичок ХХI століття.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення освітньої діяльності вчителів художньо-естетичного циклу, фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» у системі загальної середньої освіти, організація науково-методичної роботи, трансформація сучасних наукових ідей у практичну діяльність вчителів мистецької освітньої галузі, фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни, розвиток їхньої професійної компетентності та педагогічної культури.

 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету здійснюється за такими основними напрямами:
  • науково-методичне забезпечення діяльності вчителів художньо-естетичних предметів, фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» закладів загальної середньої освіти області;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в галузі загальної мистецької та фізкультурної освіти регіону;
  • інформаційно-методичний супровід освітньої діяльності вчителів художньо-естетичних предметів, фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»;
  • консультування педагогічних працівників мистецької, фізкультурної освітніх галузей та вчителів предмету «Захист Вітчизни» закладів ЗСО з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, впровадження досягнень освітнього менеджменту.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основними завданнями діяльності кабінету є:
  • модернізація змісту, форм і методів науково-методичної роботи щодо розвитку професійної компетентності вчителів освітньої галузі «Мистецтво», фізкультурної освітньої галузі та вчителів предмету «Захист Вітчизни» освітніх закладів області;
  • моніторинг стану організації освітнього процесу і науково-методичної роботи в закладах ЗСО у контексті загальної мистецької, фізкультурної освіти, та предмету «Захист Вітчизни»;
  • науково-методичний супровід закладів ЗСО, які мають статус експериментальних з предметів художньо-естетичного циклу, фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги новопризначеним учителям мистецької та фізкультурної освітніх галузей, та предмету «Захист Вітчизни»;
  • використання інформаційно-комунікаційних, інших сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів в освітній діяльності учителів мистецької та фізкультурної освітніх галузей, та предмету «Захист Вітчизни» закладів загальної середньої освіти;
  • проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у номінаціях «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Фізична культура», «Захист Вітчизни», обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у номінаціях «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Мистецтво», «Фізична культура», «Захист Вітчизни», інших фахових конкурсів і змагань; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • вивчення, узагальнення та поширення в освітній практиці педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій та методик; поповнення Банку педагогічного досвіду освітян області;
  • висвітлення в засобах масової інформації інноваційного стилю освітньої діяльності вчителів мистецької та фізкультурної освітніх галузей, та вчителів предмету «Захист Вітчизни» закладів загальної середньої освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова ради кабінету
  МОТОРНА Оксана Степанівна, завідувач кабінету мистецтва та фізичної культури

  Члени ради кабінету:
  ПРОФОРУК Михайло Юрійович, методист кабінету мистецтва та фізичної культури
  ДАВИДЮК Наталія Юріївна, завідувач кабінету виховної роботи та позашкільної освіти, кандидат педагогічних наук
  ГУМІНСЬКА Оксана Олексіївна, к.пед.н., доцент кафедри історії, теорії музики та методики музичного виховання РДГУ
  ГАПАНЧАК Сергій Борисович, вчитель предмету «Захист Вітчизни» Рівненської спеціалізованої школи І – ІІІ ступенів № 15 Рівненської міської ради
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Формування та стимулювання мотивації професійного зростання вчителів художньо-естетичних предметів, фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни» – шлях до якісно нового рівня викладання предметів мистецької та фізкультурної освітніх галузей, та предмету «Захист Вітчизни» як однієї з умов створення нового освітнього середовища