РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Фурман Віра Костянтинівна,
  завідувачка кабінету суспільно-гуманітарних предметів

  Освіта: Луцький державний педагогічний інститут ім. Лесі Українки, вчитель історії, основ правознавства, суспільствознавства (1986 р.), Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» АПН України, педагогіка вищої школи, викладач університетів та вищих навчальних закладів, магістр (2009 р.).
  Загальний стаж педагогічної діяльності 41 рік, у тому числі в закладі післядипломної педагогічної освіти 18 років.
  Кількість наукових та науково-методичних праць Автор 12 методичних посібників, понад 50 науково-методичних праць та статей, в т. ч. у фахових наукових виданнях України.
              Нагороди, почесні звання. Диплом лауреата Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 99» (1999 р.), Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (1997, 1999, 2001, 2006, 2017, 2018 рр.), Почесна грамота Рівненської обласної ради (2002, 2012, 2015 рр.), цінний подарунок Рівненської обласної ради (2020 р.), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2002, 2014 рр.), Почесна грамота Інституту педагогіки АПН України (2003 р.), Знак «Відмінник освіти» (2013 р.), Почесна грамота Адміністрації Президента України (2020 р.).
  Напрями і тематика діяльності: науково-методичний супровід організації навчання суспільних предметів у закладах загальної середньої освіти.
  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

  Пишко Олена Леонідівна,
  методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів

  Освіта: Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація «Вчитель історії і правознавства» (2007 р.); Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація «Викладач історії у вищих навчальних закладах», магістр (2010 р.).

  Дисертація і вчене звання. 2015 р., кандидат педагогічних наук, тема дисертації «Компетентнісно орієнтована методика навчання правознавства учнів дев’ятих класів», спеціальність 13.00.02 «Теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни)».
  Загальний стаж роботи  13 років, у тому числі педагогічний стаж – 12 років.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. Автор понад 20 наукових і науково-методичних праць, зокрема, 1 методичного посібника у співавторстві, та статей, в т. ч. у фахових наукових виданнях України та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота управління освіти і науки РОДА (2009), Грамота РОІППО (2015), Диплом РОІППО в номінації «Кращий науковець року» (2015), Почесна грамота управління освіти і науки РОДА (2015), Грамота Інституту педагогіки НАПН України (2017).
  Напрями і тематика діяльності: науково-методичний супровід організації навчання суспільних предметів у закладах загальної середньої освіти.

  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

  Авдимирець Лілія Анварівна
  методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів

  Освіта. Закінчила  Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальністю історія, здобула кваліфікацію - історик, викладач історії та суспільствознавства, 1987 р.
  Загальний стажроботи – 38 років, у тому числі педагогічний стаж – 28 років,
  Кількість наукових і науково-методичних праць: 7, в т.ч. 4 статті у фахових виданнях, 1 посібник, 1 стаття у посібнику, 1практичний курс.
  Нагороди, почесні звання. Диплом Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки (2011),  Диплом Центрального оргкомітету Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» (2011), Диплом інституту розвитку шкільної освіти (2013), Подяка від Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2014), Грамота Рівненської школи I - III ступенів № 25 Рівненської міської ради  (2013), Грамота Управління освіти Рівненського виконавчого комітету (2007,2008,2010,2012), Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2007,2013,2017), Грамоти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2006, 2007), Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2000), Почесна грамота управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету (2004, 2011), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2009)
  Напрями і тематика діяльності: науково-методичне забезпечення вчителів суспільно-гуманітарних предметів;  науково-методична підтримка інноваційної діяльності за напрямком діяльності; інформаційно-методичний супровід закладів загальної середньої освіті і педагогічних працівників;  консультування педагогічних працівників закладів ЗСО з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу, впровадження досягнень освітнього менеджменту.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Піддубний Микола Адамович,
  методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів

  Освіта. Закінчив Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського (1974), спеціальність – українська мова і література.
  Загальний педагогічний стаж роботи 45 років, із них на посаді методиста Рівненського ОІППО – 28 років.
  Кількість наукових та науково-методичних праць : Для ефективної реалізації змісту освітніх програм підготував посібники "Українська мова, 5–9 класи. Вивчення за опорними конспектами" (схвалений з грифом "Рекомендовано Міністерством освіти України");  "Святе почуття патріотизму", "Теорія літератури в таблицях", "Сучасний урок української мови та літератури: конспекти нетрадиційних уроків" та ін.. На допомогу вчителям розробив зразки завдань для тематичного контролю з української мови і літератури для 5–11 класів.
  Нагороди, почесні звання. Грамоти Верховної Ради України, Національної академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, Університету менеджменту освіти, Інституту педагогіки НАПН України, Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти, Рівненської обласної державної адміністрації, управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
  Напрями та тематика діяльності. Здійснює науково-методичний супровід навчання української мови й літератури в закладах загальної середньої освіти. Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників підготував низку семінарів, майстер-класів, методичних практикумів ("Компетентнісно орієнтований урок української мови/літератури", "Формування компетентного читача/мовця в контексті інформаційної доби" та ін.", розробив авторські тематичні курси "Інноваційні вектори шкільної мовно-літературної освіти".

  • Методистам управлінь/відділів освіти, представникам освіти в ОТГ пропонує професійне зростання шляхом участі в семінарах-практикумах з актуальних питань навчання предмета ("Формування інформаційно-цифрової компетентності – невід’ємна умова становлення й розвитку сучасного педагога", "Сучасний урок у контексті Нової української школи" та ін.).
  • Для керівників методичних об'єднань організовує майстер-класи за вивченими досвідами роботи творчих учителів області ("Формування вмінь діалогічної взаємодії з текстом на уроках української літератури", "Формування риторичної компетентності учнів у контексті мовно-літературної освіти" та ін.).
  • Практикує роботу творчих груп із розроблення ефективної методики опрацювання  проблемних чи малодосліджених теми з предмета й вироблення рекомендацій учителям щодо їх вивчення на уроках, як-от: "Література рідного краю і вивчення її в школі", "Компетентнісно орієнтовані завдання на уроках української літератури".
  • Охочих ознайомитися з творчими надбаннями переможців обласного туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року" запрошує до участі в школі педагогічного досвіду.
  • Молодим учителям, які не мають досвіду практичної діяльності, радить долучатися до участі в семінарах-тренінгах із проблем сучасного уроку ("Сучасний урок в умовах реалізації компетентнісної парадигми освіти: теорія і практика").

  Із метою підготовки педагогів до роботи в системі особистісно зорієнтованого навчання організував  на базі інституту (2006–2014) діяльність науково-дослідної лабораторії, матеріали якої видавалися окремими посібниками та публікувалися в 12 номерах Бібліотечки "Дивослова" за 2005–2012 роки.
  Вивчає, узагальнює та поширює досвід творчих учителів, зокрема Гаврилюк О.В. "Особистісно орієнтований підхід у навчанні української мови та літератури" (Рівненська українська гімназія), Якобчук І.І."Формування риторичної компетентності учнів у контексті мовно-літературної освіти" (Рівненська гімназія "Гармонія").
  Співпрацює з науково-педагогічними працівниками України, планує, організовує та проводить учнівські конкурси, олімпіади, конкурси професійної майстерності, ярмарки педагогічної творчості. Проводить заняття на курсах підвищення кваліфікації. Надає методичну допомогу педагогічним працівникам на місцях. Здійснює експертизу підручників.
  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

  Лавренчук Марія Василівна,
  методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів

  Освіта. Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського, 1984р., спеціальність «російська мова та література», кваліфікація – вчитель російської мови та літератури.
  Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені Степана Дем’янчука», 2008 р., отримала повну вищу освіту із спеціальності «Українська мова і література»,  кваліфікація – магістр філології. Викладач-дослідник української мови та літератури.
  Загальний стаж роботи 42 р., в т.ч. 30 років педагогічного стажу роботи в школі на посаді вчителя-філолога та 13 років – на посаді методиста РОІППО.
  Кількість наукових та науково-методичних праць:  37 наукових і науково-методичних праць, в т.ч. посібників – 4, рекомендацій – 13, статей – 8, в т. ч. у фахових наукових виданнях України – 3.
  Нагороди, почесні звання. Грамота Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки;  Грамота за підписом голови комісії з питань інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи з проблем виховання, розвитку дітей та учнівської молоді І.Д. Беха; Грамоти Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти.
  Напрями і тематика діяльності: науково-методичний супровід організації навчання зарубіжної літератури в закладах загальної середньої освіти
  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

  Кукла Ольга Володимирівна
  методист кабінету суспільно- гуманітарних предметів, старший викладач кафедри cуспільно-гуманітарної освіти

  Освіта. Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1980, за спеціальністю іноземні мови. Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука, 2009, диплом магістра філології.
  Загальний стаж роботи 45 років, в т.ч. 39 років педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 5.
  Нагороди, почесні звання. Почесні грамоти Рівненської обласної державної адміністрації (2016, 2018 рр.), Подяка МОН України (2019), подяка від Міжнародного  освітньо-методичного центру Dinternal Education (2019).
  Напрями і тематика  діяльності: іноземні мови
  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

   

  Кушнерук Руслана Ігорівна,
  методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів

                 Освіта. Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, спеціальність «Країнознавство», кваліфікація - спеціаліст з міжнародних відносин,  2002 р.
  Державний вищий начальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Педагогіка вищої школи», викладач університетів  та вищих  навчальних  закладів», магістр. 2009 р.
  Загальний стаж роботи, в т.ч. педагогічний -12 років.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 6 методичних рекомендацій.
  Нагороди, почесні звання. Подяка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 2015 р.Грамота обласного управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації, 2017 р.
  Напрями та тематика діяльності. Методичний супровід підвищення професійної компетентності вчителів німецької та польської мов
  Наукова і професійна активність  - за посиланням  Завантажити

   

  Козлишина Олеся Василівна,
  методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів

  Освіта. Закінчила вищий навчальний заклад "Рівненський інститут слов'янознавства" Київського славістичного університету, спеціальність "Філологія "(німецька), кваліфікація «Бакалавр філології, перекладач з німецької мови» 2004; Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана (Федеративна Республіка Німеччина), спеціальність «Англійське мовознавство / англійське літературознавство / німецьке мовознавство / німецьке літературознавство»,  кваліфікація «Магістр філології» 2007.
  Педагогічний стаж – 12 років.
  Напрями діяльності: методичний супровід підвищення кваліфікації вчителів англійської мови.
  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

  Герман Наталія Петрівна
  методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів

  Освіта. Закінчила у 1999 році Волинський державний університет імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії.
  Загальний стаж роботи в т. ч. педагогічний - 15 років.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 2 методичні рекомендації.
  Нагороди, почесні звання. Подяка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2015),  Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2016).
  Напрями і тематика діяльності: науково-методичний супровід організації навчання суспільних предметів в закладах загальної середньої освіти.

  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення вчителів суспільно-гуманітарних предметів, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня учителів суспільно-гуманітарних предметів, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функціями кабінету є:
  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників до педагогічної професії чи посади, набуття необхідного досвіду; адаптація до кардинальних змін у сучасній освіті;
  • розвивальна – полягає у необхідності перетворення вже сформованих стереотипів дій та установок, що дуже важливо, до діяльності в нових умовах;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • діагностична – систематичний моніторинг професійного рівня педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників у міжатестаційний період;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та вдосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності структурних методичних підрозділів кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату у кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету здійснюється за такими основними напрямами:
  • науково-методичне забезпечення вчителів суспільно-гуманітарних предметів;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з предмета;
  • наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  • консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основними завданнями діяльності кабінетує:
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • координація діяльності працівників районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських) методичних стуктурних підрозділів;
  • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками;
  • моніторинг стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
  • здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення;
  • патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам;
  • упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації навчання і виховання;
  • проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • проведення олімпіад із базових дисциплін, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
  • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вивчення, узагальнення та впровадження у педагогічну практику досвіду;
  • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
  • висвітлення у засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова ради кабінету
  Фурман Віра Костянтинівна, завідувач кабінету,

  Пишко Олена Леонідівна, методист кабінету
  Братасюк Наталія Петрівна, методист кабінету
  Піддубний Микола Адамович, методист кабінету
  Лавренчук Марія Василівна, методист кабінету
  Кукла Ольга Володимирівна, методист кабінету
  Кушнерук Руслана Ігорівна, методист кабінету
  Чумак Надія Петрівна, методист кабінету

 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Науково-методичний супровід формування конкурентоспроможного фахівця суспільно-гуманітарних дисциплін в умовах випереджувальної післядипломної освіти.