РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД ЦЕНТРУ

  Колодич Оксана Богданівна,
  завідувач Ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

  Освіта. Рівненський державний педагогічний інститут імені Д.З.Мануїльського, м.Рівне; Спеціальність: російська мова та література, іноземна мова, 1987-1992 рр.; ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», м.Рівне,  Спеціальність: початкова освіта, практична психологія, 2010-2012 рр.
  Дисертація: «Психолого-педагогічні умови формування мовленнєвої компетентності у дітей з затримкою психічного розвитку в процесі вивчення англійської мови». Присуджено науковий ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 спеціальна психологія, 2006 р.; присвоєне вчене звання доцента кафедри психології, 2012 р.
  Загальний стаж роботи– 28 років, в т.ч. педагогічний стаж – 28 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 13 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць – 48, зокрема: 1 монографія, 2 навчально-методичні посібники, 4 методичних вказівки, 7 статтей у фахових наукових виданнях України, 2 статті у наукових виданнях іноземних держав, 1 стаття у виданні, включеному до міжнародних науковометричних баз.
  Напрями і тематика  діяльності. Інклюзивна освіта. Динаміка мовленнєвого розвитку молоді з особливими освітніми потребами по завершенню освітнього закладу: удосконалення функцій і форм мови.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  (0362) 64-96-74, resource_center@roippo.org.ua

  Прокопчук Наталія Василівна,
  методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

  Освіта. 1995 р. – диплом із відзнакою про закінчення Сарненського педагогічного училища за спеціальністю «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів, організатор дитячих учнівських колективів».
  2000 р. – диплом із відзнакою про закінчення Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю «Практична психологія та основи правознавства», кваліфікація «Практичний психолог закладів освіти, вчитель основ правознавства».
  Загальний стаж роботи – 20 років, в т.ч. 20 років педагогічного стажу.
  Кількість наукових та навчально-методичних праць : всього 28 праць, серед них: 4 навчально-методичні посібники, 4 публікації у фахових наукових виданнях України, 3 статті у збірниках, посібниках, 17 методичних рекомендацій.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Зарічненської райдержадміністрації, районної ради, 2004. Грамота РОІППО, наказ №70 від 23.04.2018. Подяка НАПН, Українського науково-методичного центру, протокол №3 від 03.03.2016. Подяка РОІППО, наказ №144 від 29.04.2015. Подяка Технічного коледжу НУВГП, 2018. Диплом ІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу на найкращу науково-методичну розробку ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2011. Диплом учасника Стартапу інноваційних рішень та ідей для освіти РОІППО, 2018.
  Напрями та тематика діяльності
  Методичне  та аналітичне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів; методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами; консультативно-методична допомога з питань навчання дітей з особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Голубюк Юлія В’ячеславівна,
  методист ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет. Спеціальність «Психологія»; кваліфікація «психолог, викладач психології у вищих навчальних закладах, практичний психолог у закладах освіти, вчитель основ правознавства», 2009 р.
  Загальний стаж роботи – 12 років, в т.ч.12 років педагогічного стажу.
  Кількість наукових та навчально-методичних праць : всього 5 праць, серед них: 1 стаття у науково – методичному виданні України; 1- методичні рекомендації, 3 тез у Віснику кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО.
  Нагороди, почесні звання. Грамота управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради (2015 р.). Наказ № 757 від 21.05.2015. Подяка Рівненської міської ради та виконавчого комітету (2017 р.).
  Напрями та тематика діяльності
  Методичне та аналітичне забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів; методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання осіб з особливими освітніми потребами; консультативно-методична допомога з питань навчання осіб з особливими освітніми потребами керівникам та педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

  1. Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами

  2. Надання консультативно-методичної допомоги з питань освіти та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами педагогічним працівникам закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, державних установ (закладів) та представникам громадських об’єднань (організацій).

 • ФУНКЦІЇ ЦЕНТРУ

  • інформаційно-діагностична – спрямована на вивчення інформаційних потреб педагогічних працівників закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, державних установ (закладів) та представників громадських об’єднань (організацій), пошук та поширення інформації з актуальних проблем інклюзивної освіти, організацію тематичних семінарів, навчальних сесій, виставок-презентацій, сконцентрованих вирішення актуальних питань інклюзивної освіти;
  • адаптивна – стосується адаптації педагогічних працівників закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, державних установ (закладів) та представників громадських об’єднань (організацій) до професійної діяльності, набуття необхідного досвіду, адаптація до змін у сучасній освіті;
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • організаційно-координаційна – координація інформаційно-методичного забезпечення педагогічних працівників закладів освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, державних установ (закладів) та представників громадських об’єднань (організацій), що взаємодіють з ресурсним центром, підготовка навчально-методичних матеріалів, встановлення зовнішніх зв'язків з науковими, освітніми, громадськими установами;
  • соціальна – створення належного психологічного забезпечення інклюзивної освіти в новій українській школі.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основні завдання діяльності центру:
  • здійснення методичного та аналітичного забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів.
  • методичне забезпечення навчання та підвищення кваліфікації педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів, закладів освіти щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  • пдійснення аналітичної та прогностичної діяльності щодо організації навчання дітей з особливими освітніми потребами.
  • проведення аналізу даних реєстру дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини (далі - комплексна оцінка) і перебувають на обліку в інклюзивно-ресурсних центрах за згодою батьків (одного з батьків) або законних представників на обробку персональних даних неповнолітньої дитини.
  • підвищення рівня обізнаності громадськості про дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, запобігання дискримінації, формування позитивного ставлення до таких дітей та їх батьків.
 • НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

  Інформаційний збірник матеріалів нормативно-правового та методичного забезпечення інклюзивної освіти - за посиланням: Завантажити
 • ОСНОВИ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В НУШ. ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: РІВНІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КОЖНОГО

 • ПРОСТО ПРО СКЛАДНЕ: ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 • ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

 • МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ, ФАХІВЦЯМ ІРЦ ЩОДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.

  Абрамович Т_Корекційна робота в ЗДО - за посиланням: Завантажити

  Iндивiдуал_на_програма_розвитку_дитини_дошкiл_ного_вiку_з_особливими - за посиланням: Завантажити

  Команда супроводу у ЗДО - за посиланням: Завантажити

  Прокопчук Н_Програми для інклюзії в ЗДО - за посиланням: Завантажити

 • ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ