РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Басараба Наталія Анатоліївна,
  завудувачка кабінету ІКТ

  Освіта. У 1994 р. закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського за спеціальністю «математика», кваліфікація спеціаліста «вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».
  Загальний стаж роботи - 30 років, в т.ч. 16 років педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць : всього 16 праць, серед них: 2 публікації у фахових наукових виданнях України, 8 науково-методичних рекомендацій, 3 статті у посібниках, 1 посібник, 2 брошури.
  Нагороди, почесні звання. Грамота РОІППО (2019); Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської ОДА (2018); Грамота ДВНЗ УМО НАПН України (2015); Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської ОДА (2014); Грамота РОІППО (2014); Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської ОДА (2008); Подяки ІІТЗН НАПН України, ДВНЗ УМО НАПН України, ТОВ «Київська енергетична агенція», ГО «Розумне місто та екосистеми», ВСП «Рівненський коледж НУБіП України».
  Напрями та тематика діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті; формування  інформаційно-освітньому середовищі дистанційного навчання та організація діяльності в ньому учасників освітнього процесу; формування інформаційно-цифрової компетентність педагога в сучасних умовах.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Горницька Оксана Вікторівна,
  методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій

  Освіта. У 2001 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Фізика та основи інформатики» та здобула кваліфікацію вчителя фізики та основ інформатики.  У 2009 році закінчила Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів. 
  Загальний стаж роботи 23 років, в т.ч. 12 років педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: є  автором-упорядником 12 наукових та науково-методичних праць: 3 посібників,  3 науково-методичних рекомендацій, 6 статтей у посібниках.
  Напрями та тематика діяльності. Науково-методичний супровід використання цифрових технологій в професійній педагогічній діяльності; розвиток цифрової компетентності педагогічних працівників в умовах Нової української школи; координація та науково-методичний супровід всеукраїнських та регіональних проектів та програм з інформаційно-цифрових технологій; координація, створення та вдосконалення електронних навчальних курсів дистанційного підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників Рівненщини; зЗабезпечення діяльності інформаційно-освітнього середовища сайту дистанційного навчання РОІППО.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Новак Юрій Петрович,
  методист кабінету ІКТ

  Освіта. Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика.  2007 р., Тернопільський національний економічний університет, спеціальність: Програмне забезпечення автоматизованих систем.  2008 р., Тернопільський національний економічний університет, спеціальність: Комп'ютерні системи та мережі.  2009 р., Рівненський державний аграрний коледж, спеціальність: Правознавство.  2011 р.
  Загальний стаж роботи -  13 років, в т.ч. 11 років науково-педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 1 публікація у фаховому виданні, 1 навчально-методичний посібник.
  Нагороди, почесні звання. Почесний диплом Четвертої виставки-презинтації «Інноватика в сучасній освіті», 2012 р. , Грамота РДГУ 2015р., Грамота РОІППО 2017 р.
  Напрями та тематика діяльності. Інформаційно-комунікаційні технології в освіті; використання електронних освітніх ресурсів в освітньому процесі; формування інформаційно-цифрової компетентність педагога в сучасних умовах.
  Новак Юрій Петрович регіональний координатор дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за темою «Технологія навчання учнів початкової школи «Розумники» (Smart Kids)» (наказу МОН України № 1234від 30.08.2017).
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Огородник Ольга Петрівна,
  методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій

  Освіта. Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2007, диплом бакалавра, базова вища освіта за напрямком підготовки «Політологія», кваліфікація - бакалавр політології.
  Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008, диплом спеціаліста, спеціальність «Політологія», кваліфікація – політолог, викладач політології.
  Навчально-науковий центр післядипломної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011, диплом спеціаліста, спеціальність «Право / правознавство», кваліфікація - юрист.
  Загальний стаж роботи 10 років 3 місяці, в т.ч. 5 років 9 місяців педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 1 науково-методичні рекомендації.
  Напрями та тематика діяльності:
  Використання інформаційно-комунікаційних технологій в інклюзивній освіті.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Тимощук Оксана Петрівна,
  методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій.

  Освіта. У 2008 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет (здобула кваліфікацію бакалавра документознавства та інформаційної діяльності, спеціальність: «Документознавство та інформаційна діяльність», спеціалізації «Інформаційні системи підтримки державних органів управління»).
  У 2009 р. – Рівненський державний гуманітарний університет (здобула кваліфікацію спеціаліста документознавства та інформаційної діяльності, спеціальність: «Документознавство та інформаційна діяльність», спеціалізації «Інформаційні системи підтримки державних органів управління»).
  У 2012 р. – Рівненський державний гуманітарний університет (здобула кваліфікацію документознавця, викладача документознавства та інформаційної діяльності).
  У 2015 р. – Рівненський державний гуманітарний університет (здобула кваліфікацію «спеціаліст з інформатики, викладач інформатики» ).
  Загальний стаж роботи 9 років, в т.ч. 8 років педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: є автором 7 публікацій у фахових виданнях, автором-упорядником 5 методичних посібників, 1 анотованого каталогу та 2 електронних каталогів.
                Нагороди, почесні звання. Грамота РОІППО, наказ № 144 від 29.04.2015; Грамота відділу освіти Рівненської районної державної адміністрації, наказ № 135 від 04.04.2018 р.; Диплом РОІППО, наказ № 87 від 05.05.2017 р. Диплом РОІППО за Всеукраїнський навчальний мережевий проект «Будьте здорові» https://sites.google.com/site/budtezdor. Диплом РОІППО за інтернет-марафон «Поліські мережеві проекти». Подяка управління освіти і науки Білоцерківської міської ради. Подяка за активну участь в організації ІІІ Всеукраїнського форуму до Дня безпечнішого інтернету від 20.02.2018 р.
                Напрями та тематика діяльності. Цифрові технології в освітньому процесі;  Використання навчальних мережевих проектів в освітньому процесі вчителя та учня;  Медіаграмотність для освітян.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Шмаков Юрій Васильович,
  методист кабінету інформаційно-комунікаційних технологій

  Освіта. У 2013 р. закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування» та здобув кваліфікацію менеджера організації.
  Загальний стаж роботи 5 років 4 місяці, в т.ч. 2 місяці педагогічного стажу.
  Напрями та тематика діяльності: розбудова інформаційно-освітнього середовища закладу освіти; використання онлайн-технологій в освіті.

   

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення ефективного використання педагогами закладів освіти інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі; забезпечення умов підвищення професійного рівня та педагогічної майстерності учителів шляхом забезпечення сталого функціонування системи підвищення кваліфікації керівних та педагогічних працівників, розвиток творчої ініціативи в міжатестаційних період; забезпечення широкого доступу педагогів до освітніх ресурсів шляхом використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення умов для безперервного й додаткового навчання педагогічних працівників регіону шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Цільові:
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в освітній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інформаційно-комунікаційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
   Організаційні:
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику закладів загальної середньої освіти (далі – закладів ЗСО);
  • діагностична – систематичний моніторинг фахового рівня педагогічних працівників;
  • моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
  • інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування в освітньому процесі та підвищення професійного рівня педагогічних кадрів;
  • організаційно-координувальна – координація діяльності методичних структур кабінету;
  • соціальна – створення належного психологічного клімату в кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету здійснюється за такими основними напрямами::
  • науково-методичне забезпечення ефективного впровадження та використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі, організації курсової підготовки та міжкурсової роботи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
  • інформаційно-методичний супровід освітньої діяльності;
  • консультування педагогічних працівників закладів ЗСО з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього процесу з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основні завдання діяльності кабінету інформаційно-комунікаційних технологій:
  • модернізація змісту, форм і методів науково-методичної роботи щодо розвитку інформаційно-цифрової компетентності педагогічних працівників установ і закладів освіти;
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм в методів підвищення кваліфікації, в тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій;
  • моніторинг стану організації освітнього процесу і науково-методичної роботи в закладах ЗСО;
  • науково-методичний супровід закладів освіти, які мають статус експериментальних;
  • вивчення потреб і надання практичної педагогічним та науково-педагогічним працівникам щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та організації курсової підготовки;
  • використання інформаційно-комунікаційних, інших сучасних цифрових технологій, інтерактивних методів в освітній діяльності закладів освіти;
  • проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Інформаційні технології в освітньому процесі», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників закладів ЗСО; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань
  • проведення обласного етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо науково-методичної, дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладів освіти та окремих педагогів у напрямі використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та формування інформаційно-цифрової компетентності його учасників;
  • вивчення, узагальнення і поширення в освітній практиці педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій та методик; поповнення Банку педагогічного досвіду освітян області;
  • забезпечення стійкого функціонування інформаційно-освітнього середовища системи післядипломної педагогічної освіти регіону (сайт РОІППО, веб-портал «Освіта Рівненщини» в частині науково-методичної діяльності, сайт дистанційного навчання РОІППО, канал YouTube «Кабінет ДО»)
  • висвітлення в засобах масової інформації інноваційних підходів до використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі та формування інформаційно-цифрової компетентності його учасників.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова Ради кабінету
  Басараба Наталія Анатоліївна, завідувач кабінету
  Новак Юрій Петрович, методист
  Огородник Ольга Петрівна, методист
  Тимощук Оксана Петрівна, методист
  Бичковький Сергій Олексіївич, старший викладач кафедри методики та змісту освіти
  Горницька Оксана Вікторівна, методист кабінету навчальної роботи
  Тимчина Віталіна Ігорівна, старший викладач кафедри методики та змісту освіти
  Філіпчук Валентин Григорович, старший викладач кафедри методики та змісту освіти
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Реалізація науково-методичних засад професійного розвитку керівних та педагогічних працівників в умовах випереджувальної післядипломної освіти шляхом упровадження інформаційно-комунікцаійних технологій