РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Долганов Петро Сергійович,
  завідувач кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи, доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти

  Освіта. Диплом магістра з відзнакою (Рівненський державний гуманітарний університет). Спеціальність – «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». Кваліфікація – викладач історії та методики викладання історії у вищих навчальних закладах, вчитель історії та основ правознавства.
  Дисертація. Кандидат історичних наук (Диплом кандидата наук: ДК №061947 від 06.10.2010 р.). Дисертацію захищено у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки (нині – Східноєвропейський національний університет). Тема дисертації «Український економічний націоналізм на західноукраїнських землях: 1919–1939».
  Загальний стаж роботиу тому числі на науково-педагогічних посадах – 13 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 52 наукових і методичних публікаціях, серед них 3 монографії; 49 публікацій (22 публікації у фахових виданнях України).
  Нагороди, почесні звання.
  Почесна грамота Рівненської обласної ради (2013 рік).
  Напрями і тематика діяльності:
  Теорія й історія націоналізму, етнічна політика, студії пам’яті, історія Голокосту.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Антонюк Лілія Володимирівна,

  методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи

  Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету, психолог, викладач психології ,2005 року .

  Загальний стаж – 14 років.

  Кількість наукових і науково-методичних праць:

  Антонюк Л. В. Ідеї В. Сухомлинського в освітньому просторі сучасної школи. / Збірник тез XXVI Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи»/ – Рівне – РОІППО, 2019. – 110с; Антонюк Л. В. Психолого-педагогічні основи фахової мотивації професійного зростання особистості / Збірник тез Психолого-педагогічні засади розвитку  професіоналізму освітян в умовах реалізації концепції нової української школи. /  Київ – 2018. – 68; Основи інноваційної освітньої діяльності : методичні рекомендації. // упорядник Антонюк Л. В. – Рівне – РОІППО, 2018. – 44с; Інформаційно-аналітичний посібник  «Дослідно-експериментальна робота у навчальних закладах Рівненщини 2016»/ упор. Антонюк Л. В. – Рівне – РОІППО, 2016; Інформаційно-аналітичний посібник  «Дослідно-експериментальна робота у навчальних закладах Рівненщини 2017» /  упор. Антонюк Л. В. – Рівне – РОІППО, 2017; Інформаційно-аналітичний посібник  «Дослідно-експериментальна робота у навчальних закладах Рівненщини 2018» / упор. Антонюк Л. В. – Рівне – РОІППО, 2018.

  Нагороди, почесні звання.

  Диплом «Менеджер науки» №86 від  05.05.2017, Подяка Українська Асоціація Василя Сухомлинського,2019

  Напрями і тематика діяльності:

  організовує та здійснює науково-методичне забезпечення Всеукраїнських експериментів (підготовка заявок, програм, проєктів наказів,  дослідно-експериментальних досліджень, звітів); координує науково-дослідну роботу лабораторій, тимчасових науково-дослідних колективів науковців і педпрацівників всеукраїнського рівня; організовує та проводить наукові заходи (конференції, науково-практичні семінари, вебінари, круглі столи, засідання лабораторій тощо), виконує доручення оргкомітетів (готує, надсилає, розміщує інформаційні листи, оголошення, запрошення, збирає та обробляє заявки, зустрічає, поселяє, реєструє учасників, укладає програми, ухвали, рекомендації, меморандуми, готує та друкує сертифікати, укладає та розміщує на сайті збірники тез та матеріалів конференцій та ін.; співпрацює з науковими керівниками експериментів, науковими консультантами, координаторами діяльності експериментальних та авторських закладів освіти, надає методичну допомогу, психологічні консультації та психологічний супровід науково-дослідної роботи  педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників регіону; збирає, узагальнює, розміщує матеріали про наукову та інноваційну діяльність на сайт (оновлює, наповнює розділ наукової діяльності) та створює і наповнює блоги (платформи) для  наукових спільнот; сприяє організації експертизи інноваційної діяльності, організовує роботу експертних груп, комісії з інноваційної освітньої діяльності; узагальнює річні, місячні плани та звіти про наукову роботу кафедр, кабінетів, лабораторій інституту; організовує конкурси наукових розробок,   популяризує результати дослідно-експериментальної роботи учасників експериментів та проектів на різних рівнях, сприяє їх участі в наукових заходах та конкурсах тощо;зпечує супровід упровадження та поширення  STEM-освіти; створює та наповнює банк інновацій за результатами експериментів та інноваційних проектів Всеукраїнського рівня; сприяє співпраці з науковими установами щодо пошуку ідей для науково-педагогічних досліджень та популяризує науково-дослідну роботу закладів  освіти Рівненщини; готує підсумкові звіти про наукову діяльність інституту для УОН ОДА, статистичний звіт РОР про напрямки наукових досліджень та показники наукової діяльності інституту, рейтингові показники наукової роботи за календарний рік для ІМЗО, інформаційно-довідкові матеріали про впровадження, апробацію та розробку інновацій закладів освіти Рівненської області. Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Гузь Наталія Леонідівна,
  методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи 

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю російська мова та література в 1979 році, а також Державний вищий навчальний заклад  «Університет менеджменту освіти» за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та вищих навчальних закладів у 2009 році.
   Загальний стаж роботи  – 45 років, з них 36  – педагогічний стаж.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: за п'ять останніх років – 11, в т.ч. 2 посібники, 9 науково-методичних рекомендацій.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2000), Почесна грамота Міністерства освіти України (2001), Почесна грамота обласного управління освіти (1995, 1998), Грамота управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету (2009), Почесна грамота Рівненського міського відділу народної освіти (1991), Грамота Рівненського обласного   інституту післядипломної педагогічної освіти (2014, 2017).
  Напрями і тематика діяльності: підвищення рівня професійної майстерності та психолого-педагогічної культури педагогів, які працюють з  вихованцями в закладах загальної середньої освіти обласного підпорядкування, в тому числі з дітьми із особливими освітніми потребами в спеціальних школах;  науково-методична робота в закладах та установах освіти, ознайомлення педагогічних працівників   з інноваційними педагогічними технологіями загальної та спеціальної освіти;  розвиток у педагогів позитивної мотивації до самоосвіти та самовдосконалення;  вивчення педагогічного досвіду, підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах Нової української школи; формування наскрізних навичок ХХI століття.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Чаюк Тетяна Леонідівна,

  методист кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи Рівненського інституту післядипломної педагогічної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя української мови і літератури, 2008. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію викладача української мови і літератури та методики їх викладання у вищих навчальних закладах, вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії, 2009.

  Загальний стажроботи – 8 років.

  Кількість наукових і науково-методичних праць:

  Чаюк Т.Л. Педагогічні ідеї В.О. Сухомлинського як основа компетентнісно зорієнтованого підходу в сучасній школі. / Збірник тез XXVI Всеукраїнських педагогічних читань «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи»/– Рівне – РОІППО, 2019. – 110с;

  Чаюк Т.Л. Актуальність дослідження проблеми використання технологій розвитку особистості як ефективного засобу формування життєвих компетенцій учнів. / Вісник лабораторії освітніх технологій РОІППО. Випуск №2/ [упоряд. Т.Л. Чаюк]. – Рівне – РОІППО, 2018. – С. 24-35.

  Чаюк Т.Л. Інноваційні технології навчання в сучасній школі. / Вісник лабораторії освітніх технологій РОІППО. Випуск №3/ [упоряд. Т.Л. Чаюк]. – Рівне – РОІППО, 2018. – С. 34 - 44.

  Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української школи.

  Вісник лабораторії освітніх технологій РОІППО. Випуск №1/ [упоряд. Т. Л. Чаюк]. – Рівне: РОІППО, 2017. – 60с.

  Актуальність дослідження проблеми компетентнісно зорієнтованих технологій розвитку особистості в контексті Нової української школи.

  Вісник лабораторії освітніх технологій РОІППО. Випуск №2/ [упоряд. Т.Л. Чаюк]. – Рівне: РОІППО, 2018. – 50с.

  Методологія та методи дослідження компетентнісно зорієнтованого розвитку учнів в освітньому середовищі НУШ.

  Вісник лабораторії освітніх технологій РОІППО. Випуск №3/ [упоряд. Т.Л. Чаюк]. – Рівне: РОІППО, 2018. – 45с.

  Нагороди, почесні звання.

  Подяка Української Асоціації Василя Сухомлинського,2019

  Напрями і тематика діяльності:

  організація та здійснення науково-методичного забезпечення регіональних проектів (підготовка заявок, програм, проектів наказів, дослідно-експериментальних досліджень, звітів); координує науково-дослідну роботу лабораторій, тимчасових науково-дослідних колективів науковців і педпрацівників регіонального рівнів; організація та проведення наукових заходів (конференції, науково-практичні семінари, вебінари, круглі столи, засідання лабораторій тощо), збір та обробка заявок, реєстрація учасників, укладання програми, ухвали, рекомендації, меморандуму, підготовка та друк сертифікатів, укладання та розміщення на сайті збірників тез та матеріалів конференцій та ін.; співпраця з науковими керівниками експериментів, науковими консультантами, координаторами діяльності експериментальних та авторських закладів освіти, надання методичної допомоги, консультації та психологічний супровід науково-дослідної роботи  педагогічних працівників та науково-педагогічних працівників регіону; підготовка звітів, показників наукової роботи за календарний рік для ІМЗО; збір, узагальнення, розміщення матеріалів про наукову та інноваційну діяльність на сайт; популяризація результатів дослідно-експериментальної роботи учасників проектів на різних рівнях, популяризація науково-дослідної роботи закладів освіти Рівненщини.

  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичний супровід упровадження інновацій у практику роботи установ і закладів освіти області, координація експериментальних педагогічних досліджень, розширення і поглиблення знань педагогів в галузі інноваційної освітньої діяльності.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функції діяльності кабінету:
  • прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;
  • інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
  • інформаційно-аналітична – аналіз інноваційної освітньої діяльності у навчальних закладах області та популяризація її результатів;
  • організаційно-координувальна – координація інноваційної діяльності та консультування щодо організації дослідно-експериментальної роботи.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Напрями діяльності кабінету
  • науково-дослідна діяльність інституту, проведення практико-орієнтованих психолого-педагогічних досліджень затребуваних проблем розвитку освіти, розроблення та експериментальна перевірка змісту післядипломної освіти;
  • науково-методичний супровід інноваційної діяльності в освітній галузі, трансформування наукових ідей у педагогічну практику;
  • інноваційна освітня діяльність інституту щодо використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів та проектів;
  • координація наукових пошуків та експериментальної роботи, яку здійснюють освітні установи, навчальні заклади та педагогічні працівники області;
  • координація впровадження в практику освітньої діяльності проектних методик, як передумови підвищення пошуково-творчого потенціалу та педагогічної ініціативи й генерування інноваційних ідей;
  • розробка та реалізація моделей професійного розвитку педагога у сфері інноваційної освітньої діяльності;
  • презентація досягнень інноваційної діяльності освітньої галузі регіону.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основними завданнями кабінету є:
  • проводити аналіз інноваційної освітньої діяльності у навчальних закладах області;
  • здійснювати підготовку аналітичних матеріалів щодо наукової діяльності інституту;
  • забезпечувати науковий супровід проведення експериментальної освітньої діяльності інститутом;
  • координувати роботу районних (міських) методичних кабінетів (центрів) із питань інноваційної та науково-дослідної діяльності;
  • забезпечувати науково-методичне обґрунтування необхідності відкриття експериментів;
  • здійснювати науково-методичний супровід дослідно-експериментальної роботи навчальних закладів та освітніх установ;
  • проводити спільно з обласною експертною комісією експертизу заявок, програм щодо доцільності проведення інноваційних педагогічних досліджень у навчальних закладах області та перебігу результатів дослідно-експериментальної роботи;
  • організовувати документальне оформлення проведення регіональних експериментів;
  • координувати впровадження інноваційних освітніх проектів та сприяти створенню умов для їх розробки та реалізації;
  • формувати банки освітніх інновацій; зберігати та розповсюджувати інформацію про інноваційну освітню діяльність;
  • сприяти участі освітніх установ та навчальних закладів у науково-методичних, освітніх та представницьких заходах (міжнародного, всеукраїнського, міжрегіонального та обласного рівнів) із метою поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової та інноваційної діяльності;
  • консультувати педагогічних працівників із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних проектів;
  • надавати консультації методичним службам щодо започаткування, оформлення, організаційного та науково-методичного патронажу експериментальних і базових навчальних закладів всеукраїнського та регіонального рівнів;
  • готувати педагогічних працівників до розробки та використання освітніх інновацій, розробляти рекомендації щодо науково-дослідної та інноваційної діяльності;
  • популяризувати результати наукових досліджень та освітні інновації для використання в освіті на різних рівнях, організовувати наукові заходи та відповідну виставкову діяльність;
  • висвітлювати інноваційну діяльність педагогічних колективів та педагогів-дослідників у засобах масової інформації та наукових і методичних виданнях.