РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Ільницький Володимир Олегович,
  завідувач кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО

  Освіта. Закінчив Національний університет «Острозька Академія», спеціальність «Політологія», кваліфікація «Магістр політології»,  2009
  Загальний стаж роботи – 3 роки,.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 3 наукових публікаціях, серед них 3 статті – у наукових фахових виданнях України.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2018).
  Напрями і тематика діяльності: забезпечення складання проектів перспективного і річного тематичних планів щодо випуску науково-методичної літератури відповідно до напрямів роботи інституту; контроль за виконанням графіків щодо набору, друкування і виготовлення тиражів видань; підготовка та видання науково-методичних матеріалів та літератури інституту та науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
  Наукова і професійна активність  - за посиланням  Завантажити

  Заводна Леся Михайлівна,
  методист кабінету редакційно-видавничої діяльності Рівненського ОІППО

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, спеціаліст. Спеціальність «Українська мова та література, історія»; кваліфікація «вчитель української мови та літератури, історії», 1997; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка С. Дем'янчука», магістр. Спеціальність «Українська мова і література»; кваліфікація «філолог, викладач української мови та літератури», «вчитель зарубіжної літератури, історії», 2014.
  Загальний стажроботи27 років, у тому числі педагогічний стаж – 18 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено у 5 наукових публікаціях, серед них 3 статті – у наукових фахових виданнях України; 1 – у науково-методичному виданні; 1 – у періодичному виданні.
  Нагороди. Грамоти Рівненського ОІППО (2015, 2018).
  Напрями і тематика діяльності: редакційно-видавнича підготовка до друку необхідної науково-методичної літератури, посібників, тез конференцій, методичних рекомендацій, вісників кафедр, інформаційних матеріалів; відбір, рецензування та додрукарська підготовка статей до фахового науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»; здійснення науково-методичного консультування працівників РОІППО, дописувачів науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» щодо написання тез, наукових статей, доповідей, укладання та додрукарської підготовки посібників, збірників, монографій. Наукова і професійна активність  - за посиланням  Завантажити

   

  Волосюк Анатолій Анатолійович,
  методист кабінету редакційно-видавничої діяльності

  Освіта. Закінчив Рівненський державний гуманітарний університет, спеціаліст, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Вчитель фізики, астрономії, трудового навчання (радіоелектроніка), креслення і безпеки життєдіяльності, 2007;
  Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», магістр.
  Спеціальність «Педагогіка вищої школи», спеціальність «Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2009.
  Загальний стаж роботи – 15 років, у тому числі педагогічний стаж – 14 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: 7 наукових і науково-методичних
  праць, в т.ч. посібників –1, рекомендацій – 2, статей – 1, в т. ч. у фахових наукових виданнях
  України – 1, анотованих каталогів – 3.
  Нагороди, почесні звання. - Подяка управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2015). - Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної
  адміністрації (2011).
  Напрями і тематика діяльності:
  організація додрукарської підготовки (верстка) документації, науково-методичних
  матеріалів посібників, тез конференцій, методичних рекомендацій, вісників кафедр, кабінетів
  тощо та науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

  Мазурок Мирослава Василівна,
  методист кабінету редакційно-видавничої діяльності
  Рівненського ОІППО

  Освіта. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціаліст. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»; кваліфікація «вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури та художньої культури», 2003;
  Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», магістр. Спеціальність «Педагогіка вищої школи»; кваліфікація «викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2009.
  Загальний стаж роботи – 18 років, у тому числі педагогічний стаж – 18 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено у 6 наукових публікаціях, серед них 4 статті – у наукових фахових виданнях України; 1 – у науково-методичному виданні,  1 методичні рекомендації.
  Нагороди. Грамота Управління освіти і науки Рівненської ОДА (2009); Грамота Рівненського ОІППО (2010).
  Напрями і тематика діяльності: редакційно-видавнича підготовка до друку необхідної науково-методичної літератури, посібників, тез конференцій, методичних рекомендацій, вісників кафедр, інформаційних матеріалів; відбір, рецензування та додрукарська підготовка статей до фахового науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»; здійснення науково-методичногоконсультування працівників РОІППО, дописувачів науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка» щодо написання тез, наукових статей, доповідей, укладання та додрукарської підготовки посібників, збірників, монографій.

  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Мета кабінету редакційно-видавничої діяльності – забезпечення навчального процесу інституту необхідною навчально-методичною літературою, інформаційними та організаційно-дидактичними матеріалами, підготовка та видання науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».

 • ОСНОВНІ НАПРЯМИ І ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету здійснюється за такими основними напрямами та завданнями:
  • Редакційна підготовка рукописів за розробками науковців, що рекомендовані до видання рішенням вченої та науково-методичної ради РОІППО.
  • Редагування текстових матеріалів відповідно до вимог стандарту, забезпечення поліграфічного виконання видань високої якості та у кількості, що забезпечує оптимальні умови навчання на замовлення кафедр.
  • Редагування та видання всеукраїнського науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка», що входить до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук (Постанова президії ВАК України № 01-05/5 від 1.07.2010 р.).
  • Формування електронної версії науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка».
  • Здійснення обов’язкової розсилки журналу згідно із Законом України «Про обов’язковий примірник документів» №595-ХІV від 9.04.1999 р. та Постановою Кабінету Міністрів України «Про порядок доставляння обов’язкових примірників документів» № 608 від 10.05.2002 р.
  • Розміщення інформації про науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка» у передплатному каталозі видань України.
  • Популяризація друкованої продукції інституту.
 • РАДА КАБІНЕТУ


  ІЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Олегович голова ради кабінету

  ЗАВОДНА Леся Михайлівна, секретар ради кабінету

  ВОЛОСЮК Анатолій Анатолійович, член ради кабінету

  БОГОМАЗЮК Вікторія Іванівна, член ради кабінету