РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Трофімчук Анатолій Борисович,
  завідувач кабінету природничих предметів

  Освіта. Закінчив Рівненський педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «математика і фізика», 1985; Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти», кваліфікація «викладач фізики та методики викладання фізики у вищих навчальних закладах», 2012.
  Загальний стаж роботи, в т.ч. педагогічний стаж – 34 роки, в РОІППО - 24 роки.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. З 2002 по 2019 рік випущено понад 40 посібників, 22 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України. Діючий гриф мають 5 посібників, які вийшли протягом 2015-2019 років. За цей час видано 40 номерів журналу «Фізика для фізиків» (2002-2011 роки), а також 22 спецвипуски «Фізика для фізиків» (2011-2019 роки)
  Нагороди, почесні звання: нагрудний знак «Відмінник освіти УРСР»
  (1989 р.), грамота Міністерства освіти УРСР (1990 р.), грамота Міністерства  освіти України (1996 р.), нагрудний знак «Відмінник освіти України» (1998 р.), нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2007 р.), Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2009, 2014, 2018 р.), Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2014 р.).
  Напрями і тематика діяльності: методика викладання фізики та астрономії;

  • розвиток професійної майстерності вчителів фізики та астрономії в системі післядипломної педагогічної освіти; науково-методична робота в закладах та установах освіти; координація діяльності працівників районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських) методичних структурних підрозділів, працівників об’єднаних територіальних громад; проведення фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; проведення олімпіад із базових дисциплін, турнірів тощо; вивчення, узагальнення та впровадження у педагогічну практику передового педагогічного  досвіду.

  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

  Лис Юрій Володимирович,
  методист кабінету природничих предметів

  Освіта. Закінчив Тернопільський державний  педагогічний інститут, спеціальність «Географія і біологія», 1987; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», кваліфікація «Управління навчальним закладом, керівник підприємств, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)», 2011.
  Загальний стаж роботи – 34 роки, у тому числі педагогічний стаж – 33 роки, стаж роботи в Рівненському  ОІППО – 18 років.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 12 наукових публікаціях,  надрукованих  у наукових фахових виданнях України; 10 посібниках; методичних рекомендацій щодо організації освітнього процесу  з географії (більше 20).
  Нагороди, почесні звання: Почесна грамота відділу освіти Рівненського міськвиконкому (1997, 2010), Почесна грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2012, 2014), Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2012, 2016), Почесна грамота  Рівненської обласної державної адміністрації (2014), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2008), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (1997), Грамота Інституту інноваційних технологій і змісту освіту Міністерства освіти і науки України (2010).
              Напрями і тематика діяльності: забезпечення науково-методичного супроводу підготовки вчителів географії як суб’єктів реалізації змісту Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти; створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогів, удосконалення форм і методів в системі післядипломної педагогічної освіти; координація діяльності працівників районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських) методичних структурних підрозділів, працівників об’єднаних територіальних громад; здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення навчання географії; упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації навчання і виховання;  проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; проведення олімпіад із базових дисциплін, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань; вивчення, узагальнення та впровадження у педагогічну практику передового педагогічного  досвіду; забезпечення практичного спрямування шкільної географічної освіти шляхом використання географічного комплексу загальноосвітнього навчального закладу: кабінету географії та шкільного географічного майданчика; забезпечення комплексної системи методично-організаційних заходів щодо проведення учнівських змагань: олімпіад, турнірів.
  Наукова і професійна активність  за посиланням Завантажити

   

  Нестерук Галина Олександрівна,
  методист кабінету природничих предметів

  Освіта. Рівненський державний гуманітарний університет, 2004 р. Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика. Кваліфікація вчителя фізики, хімії, астрономії та безпеки життєдіяльності.
  Загальний стаж роботи, в т.ч. педагогічний стаж - 16 років, з них – 9 років – РОІППО.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. Основні результати наукової діяльності висвітлено в методичних рекомендаціях, освітніх програмах для вчителів хімії, спецкурсах.
  Нагороди, почесні звання: Подяка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2015, 2016 р.), Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.)
  Напрями і тематика діяльності: методика навчання хімії, проблемно-інтегративне навчання, концепція групової навчальної діяльності учнів; ключові уміння ХХІ століття; формувальне оцінювання; медіаграмотність; удосконалення професійної компетентності вчителів у системі безперервної освіти.

  Наукова і професійна активність  за посиланням Завантажити

   

  Шагієва Раїса Радисівна,
  методист кабінету природничих предметів

  Освіта. Тернопільський державний педагогічний інститут імені Ярослава Галана, спеціальність «Хімія з додатковою спеціальністю біологія», кваліфікація «вчитель хімії та біології», 1987.
  Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»,  спеціальність «Педагогіка вищої школи», кваліфікація «Магістр. Викладач університетів та вищих навчальних закладів», 2009.
  Загальний стаж роботи  32 роки, у тому числі педагогічний стаж – 32 роки.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 3 наукових публікаціях, серед них 1 стаття – у наукових фахових виданнях України; 11 методичних рекомендацій (серед яких:методичні рекомендації щодо організації роботи з обдарованими учнями, методичні рекомендації щодо вивчення біології, екології, природознавства та основ здоров'я), 2 робочі зошити з біології та 1 з природознавства (схвалені для використання в загальноосвітніх навчальних закладах), співавтор програми інтегрованого курсу «Природничі науки» (затверджено Міністерством освіти і науки України).
  Нагороди, почесні звання: Грамота Міністерства освіти України (2005), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2007), Грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2006), Почесна відзнака Європейського Союзу та Дитячого Фонду «Здоров'я через освіту» (2014), Почесні грамоти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2009, 2017).
  Напрями і тематика діяльності: розвиток професійної майстерності педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти; науково-методична робота в закладах та установах освіти; науково-методичний супровідосвітнього процесу з біології та екології, природознавства, основ здоровя; підготовка педагогічних працівників до роботи в умовах Нової української школи; формування  ключових умінь ХХI століття.
  Раїса Шагієва – регіональний координатор всеукраїнського експерименту з теми  «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів загальної середньої освіти»  спільного проекту Міністерства освіти і науки України та Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «Вчимося жити разом», член науково-методичної ради експерименту всеукраїнського рівня з теми  «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10-11 класів загальної середньої освіти»,  регіональний тренер за програмою Британської Ради в Україні «Ключові уміння ХХІ століття».
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету природничих предметів є науково-методичне забезпечення, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників, розвиток їхньої творчої ініціативи у міжатестаційний період.

 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Діяльність кабінету природничих предметів здійснюється за такими основними напрямами:
  • науково-методичне забезпечення;
  • трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності з предмета;
  • наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів;
  • інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  • консультування педагогічних працівників із проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Основними завданнями діяльності кабінету є:
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • координація діяльності працівників районних (міських) методичних кабінетів, районних (міських) методичних структурних підрозділів;
  • моніторинг рівня навчальних досягнень учнів;
  • вивчення стану організації педагогічного процесу і науково-методичної роботи в цих закладах;
  • здійснення апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення;
  • патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам;
  • упровадження сучасних педагогічних методик і технологій, інтерактивних форм і методів організації навчання і виховання;
  • проведення Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • проведення олімпіад із базових дисциплін, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
  • організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій;
  • вивчення, узагальнення та впровадження у педагогічну практику досвіду;
  • формування електронної бази даних щодо педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів;
  • проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
  • висвітлення у засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова ради кабінету
  ТРОФІМЧУК Анатолій Борисович
  Члени ради кабінету:
  ЛИС Юрій Володимирович, методист
  ШАГІЄВА Раїса Радисівна, методист
  НЕСТЕРУК Галина Олександрівна, методист
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  Науково-методичний супровід професійного зростання вчителів в умовах інноваційного розвитку природничої освіти.