РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Мельник Юлія Василівна,
  завідувач навчально-методичного кабінету психологічної служби

  Освіта.Рівненський державний педагогічний інститут. Учитель російської мови та літератури (1991).
  Рівненський державний педагогічний інститут. Практичний психолог (1996).
  Загальний (педагогічний) стаж роботи – 27 р.,  в т.ч. стаж на науково-педагогічних посадах -18 р.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Видано 20 статей, 15 методичних посібників з актуальних питань сучасної практичної психології, опублікованих в різних фахових виданнях.
  Нагороди, почесні звання. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України – 2008 р, почесною грамотою Рівненської обласної ради  - 2015, Почесними грамотами управління освіти і науки обласної державної адміністрації 2005,2007 р, грамотами інституту модернізації змісту освіти - 2017 та інституту післядипломної педагогічної освіти 2003, 2006, 2011,2018.
  Напрями і тематика діяльності. Координація методичним забезпеченням діяльності практичного психолога і соціального педагога. Методична, інформаційна підтримка практичних психологів, соціальних педагогів, керівників закладів з питань організації і функціонування  психологічних служб. Психологічне консультування, організація психологічної служби у закладі, формування сприятливого психологічного простору у новій українській школі; використання методів арт-терапії у роботі практичного психолога і педагога.

  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Абрамович Тетяна Вікторівна,
  методист навчально-методичного кабінету психологічної служби

  Освіта. Дубенське педагогічне училище, спеціальність «початкове навчання», кваліфікація «учитель початкових класів, організатор роботи з учнівськими об’єднаннями», 1996 рік; Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність «практична психологія і соціальна педагогіка», кваліфікація «практичний психолог в закладах освіти, соціальний педагог», 2001 рік; ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука»,  аспірантура, 2018 рік.
  Дисертація. Кандидат педагогічних наук, тема дисертації «Розвиток професійної компетентності соціального педагога у системі післядипломної освіти», спеціальність – «теорія і методика професійної освіти», 2018 рік.
  Загальний стаж роботи, в т.ч. педагогічний стаж - 21 рік.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Основні результати наукової діяльності відображено у 20 одноосібних публікаціях, серед яких: 8 – у наукових фахових виданнях, 1 – в електронному виданні, 1 – у виданні, що внесено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus, 6 – у збірниках науково-практичних конференцій, 4 – науково-методичні посібники.
  Нагороди, почесні звання. Грамоти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2015, 2018, 2018 рр.).
  Напрями і тематика діяльності. Науково-методичне забезпечення, методичний супровід, методичний контроль та підвищення фахового рівня працівників психологічної служби (методистів психологічної служби відділів (управлінь) освіти районів, міст, ОТГ, практичних психологів, соціальних педагогів) у міжкурсовий період; надання практичної соціально-педагогічної, психологічної та організаційно-методичної допомоги усім учасникам освітнього процесу, органам управління освітою з питань практичної психології і соціальної педагогіки; формування методичної культури педагогічних кадрів, надання цілеспрямованої допомоги їм у реалізації актуальних завдань реформування національної системи освіти. Забезпечення реалізації організаційно-управлінської, навчально-методичної, консультативної та координаційної функцій у психологічній службі системи освіти.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Клім Світлана Вікторівна,
  методист навчально-методичного кабінету психологічної служби

  Освіта. Закінчила Рівненський інститут слов’янознавства Київського інституту «Слов’янський університет», спеціальність «Психологія», кваліфікація «психолог, викладач психології», 2001р. з відзнакою.
  Загальний стаж роботи, 21 рік, в т.ч. 2 роки в школі на посаді практичного психолога та 19 років – на посаді методиста РОІППО.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. 31, в т.ч. 11 публікацій у фахових виданнях, 4 публікації в інформаційних бюлетенях, 2 тез виступів у збірниках матеріалів до конференцій, 3 методичних рекомендацій, 4 методичних посібника, 7 науково-популярних та консультаційних публікацій на сторінці РОІППО у Facebook.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2008 р.).
  Напрями і тематика діяльності. консультативно-методична допомога працівникам психологічної служби органів управління освітою районів, міст, територіальних громад, практичним психологам і соціальним педагогам закладів освіти, педагогічним працівникам з питань соціально-психологічного супроводу освітнього процесу; просвітницько-профілактична робота, спрямована на вирішення проблем практичної психології та соціальної педагогіки у закладах освіти області; просвітницька діяльність з метою популяризації соціально-психологічних знань; вивчення, узагальнення і поширення досвіду роботи працівників психологічної служби закладів освіти.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Мета діяльності кабінету полягає у забезпеченні функціонування психологічної служби у системі освіти області.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функціями кабінету-центру є:
  • збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-педагогічними технологіями;
  • забезпечення психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

   Завдання навчально-методичного кабінету психологічної служби:
  • надання навчально-методичної, інформаційної, консультативної та експертної підтримки працівникам психологічної служби;
  • здійснення та організація науково-дослідних, дослідно-експериментальних, практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної служби;
  • вивчення потреб і надання практичної допомоги новопризначеним працівникам психологічної служби;
  • організація діяльності методичних об’єднань практичних психологів і соціальних педагогів;
  • упровадження досягнень психологічної та соціально-педагогічної науки та кращого досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби;
  • участь у організації підвищення кваліфікації та розвитку професійної компетентності працівників психологічної служби, оцінюванні, прогнозуванні та формуванні освітньої політики регіону;
  • модернізація змісту, форм та методів науково-методичної роботи щодо розвитку професійної компетентності працівників психологічної служби закладів освіти;
  • моніторинг стану організації діяльності психологічних служб у закладах дошкільної /загальної середньої / позашкільної освіти;
  • використання інформаційно-комунікаційних, інших сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів, їх упровадження в практику діяльності психологічних служб закладів дошкільної / загальної середньої / позашкільної освіти;
  • вивчення, узагальнення та поширення в освітній практиці досвіду роботи працівників психологічної служби, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій і методик;
  • висвітлення в засобах масової інформації інноваційного стилю діяльності працівників психологічної служби установ, закладів освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  Голова Ради кабінету
  МЕЛЬНИК Ю.В., завідувач навчально-методичного кабінету психологічної служби;
  Члени Ради кабінету:
  АБРАМОВИЧ Т.В., методист навчально-методичного кабінету психологічної служби, кандидат педагогічних наук;. Рівне;
  МАРКОВИЧ Г.М., методист психологічної служби управління освіти Дубенського міськвиконкому;
  ОПАНАСЮК Г.В., завідувач Навчально-методичного центру психологічної служби управління освіти Рівненського міськвиконкому.
 • НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАБІНЕТУ

  «Розвиток мотивації працівників психологічної служби до професійного зростання».