РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

  Філіппова Зоя Олексіївна
  Завідувач кабінету навчальної роботи

  Освіта. У 1987р. закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім.Д.З.Мануїльського за спеціальністю «російська мова та література», кваліфікація спеціаліста «вчитель вчитель російської мови та літератури»,  у 2009р. закінчила Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти" за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кваліфікація магістра «управління навчальним закладом, керівник підприємства, установи та організації ( у сфері освіти та виробничого навчання)».
  Загальний стаж роботи 32 років, в т.ч. 28 років педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць : всього 6 праць, серед них: 4 публікації у фахових наукових виданнях України, 1 збірник, 1 вісник.
  Нагороди, почесні звання. Грамота управління освіти Рівненської обласної державної адміністрації (2021); Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2014); Грамота РОІППО (2010); Грамота управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету (2010); Грамота УМО НАПН України (2009); Почесна грамота Рівненської обласної ради (2009); Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської ОДА (2008); Подяки РОІППО (2005, 2004).
  Напрями та тематика діяльності. Здійснення планування, організації та контролю навчального процесу в інституті для забезпечення підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області в системі післядипломної освіти.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Ліщенко Ірина Володимирівна,
  методист кабінету навчальної роботи

  Освіта. У 2011 р. закінчила  Рівненський  державний гуманітарний університет і отримала базову  вищу освіту за напрямом підготовки «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра початкової освіти, вчителя початкової школи.
  У 2012 р. закінчила  Рівненський  державний гуманітарний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула кваліфікацію організатора початкової освіти, вчителя початкової школи, практичного психолога. (Диплом з відзнакою).
  Загальний стаж роботи 7 років, в т.ч. 1 рік педагогічного стажу.
  Нагороди, почесні звання. Грамота РОІППО (2014); Подяка РОІППО (2015).
  Напрями та тематика діяльності. Здійснення планування, організації та контролю навчального процесу в інституті для забезпечення підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області в системі післядипломної освіти.

  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Кучерова Олеся Сергіївна,
  методист кабінету навчальної роботи

  Освіта. У 2017 р. закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Філологія» та здобула кваліфікацію бакалавра, професійна кваліфікація – вчитель української мови та літератури.
  Загальний стаж роботи 1,5 року, в т. ч. 1 рік педагогічного стажу.
  Нагороди, почесні звання. Грамота РОІППО (2021).
  Напрями та тематика діяльності. здійснення планування, організації та контролю навчального процесу в інституті для забезпечення підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області в системі післядипломної освіти.

  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Собко Ганна Павлівна,
  методист кабінету навчальної роботи

  Освіта У 2011 році закінчила Вінницький соціально-економічний інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Психологія» та здобула кваліфікацію психолога, викладача вищого навчального закладу.
  Загальний стаж роботи 13 років, в т.ч. 3 роки педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 2 публікації.
  Нагороди, почесні звання. Грамота ВМУРоЛ «Україна» (2009); Грамота ВОІПОПП (2014); Грамота КВНЗ «ВАНО» (2018).
  Напрями та тематика діяльності. Здійснення планування, організації та контролю навчального процесу в інституті для забезпечення підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області в системі післядипломної освіти.

  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Степаненко  Оксана Степанівна,
  методист кабінету навчальної роботи

  Освіта. У 1991 р. закінчила Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського за спеціальністю «педагогіка та методика початкового навчання», кваліфікація спеціаліста «вчитель початкових класів».
  Загальний стаж роботи 28 років, в т.ч. педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. 1 публікація у фахових наукових виданнях України, 1 збірник, 1 брошура.
  Нагороди, почесні звання. Грамота управління освіти і науки Рівненської ОДА (2009); Грамота РОІППО (2013); Грамота управління освіти і науки Рівненської ОДА (2015).
  Напрями та тематика діяльності: здійснення планування, організація та контроль навчального процесу в інституті для забезпечення підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області в системі післядипломної освіти.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є здійснення планування, організації та контролю навчального процесу в інституті для забезпечення підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області в системі післядипломної освіти.

  Удосконалення основних напрямів розвитку освітнього процесу в РОІППО на основі застосування сучасних підходів до післядипломної освіти.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

   Функціями кабінету є:
  • Забезпечення організації навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів області.
  • Співпраця з кафедрами, кабінетами та іншими структурними підрозділами інституту з питань формування вимог до змісту навчання, розробки програм, навчально-методичного та інформаційно-комунікаційного забезпечення навчання слухачів.
  • Вивчення потреб відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (виконкомів рад міст обласного значення), ОТГ, навчальних закладів спільної власності територіальних громад області, ПТНЗ щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівних кадрів освіти та їх кадрового резерву.
  • Координація діяльності кураторів навчальних груп та лаборантів кафедр.
  • Формування контингенту слухачів, які будуть навчатися в РОІППО.
  • Вивчення й узагальнення інформації про слухачів
  • Підготовка проектів наказів про зарахування слухачів на навчання.
  • Формування навчальних груп слухачів, підготовка наказів щодо призначення кураторів навчальних груп.
  • Координація роботи по складанню розкладу навчальних занять, контроль за їх виконанням.
  • Підготовка документів (свідоцтв, довідок, тощо), які видаються слухачам.
  • Ведення банку даних слухачів, навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації, тематики спецкурсів.
   • Контроль за навчальним процесом, навчально-методичною роботою кафедр, кабінетів:
   • контроль за наявністю навчальних і робочих програм курсів та індивідуальних планів навчання;
   • контроль за виконанням кафедрами навчальних планів;
   • контроль за виконанням директив, наказів, розпоряджень, інструкцій і вказівок директивних органів, рішень ради, наказів ректора інституту з питань організації, забезпечення і проведення навчального процессу;
   • контроль за впровадженням активних індивідуальних форм організації навчального процесу, в тому числі технічних засобів, тощо;
   • контроль за плануванням і виконанням навчальних доручень професорсько-викладацьким складом кафедр (штатних викладачів, сумісників); перевірка виконання аудиторного навантаження викладачами.
   • контроль за трудовою дисципліною викладачів, організація педагогічних контрольних перевірок, відвідування слухачами навчальних занять (практичних, семінарських, лабораторних).
  • Участь у складанні планів роботи інституту.
  • Участь у складанні річного звіту інституту.
  • Підготовка проектів наказів ректора і розпоряджень проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи організації навчального процесу, здійснення контролю за їх виконанням, підготовка відповідних матеріалів для розгляду на Вченій раді інституту, ректораті і оперативних нарадах.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

   Основними напрями діяльності та завданнями кабінету є:
  • модернізація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації;
  • створення умов для розвитку професійної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  • співпраця з кафедрами та навчально-методичними кабінетами інституту при реалізації навчального процесу;
  • діагностика рівня підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у системі післядипломної освіти;
  • надання методичної допомоги з питань курсової підготовки та атестації педагогічних кадрів;
  • здійснення систематичного контролю за своєчасною підготовкою і станом виконання планової обліково-звітної документації кафедр, кабінетів з навчальних питань; реалізацією розкладу навчальних занять; проведенням контрольних заходів в установлені терміни;
  • координація роботи кафедр при реалізації навчального процесу;
  • ведення обліку і звітності з питань навчальної роботи, своєчасне направлення необхідної дрокументації в Міністерство освіти і науки України, ЦІППО УМО та статистичні організації;
  • опрацювання і підготовка різних інструктивних матеріалів, спрямованих на удосконалення навчального процесу.