РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАБІНЕТУ

   

  Давидюк Наталія Юріївна,
  завідувач кабінету виховної роботи та позашкільної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність – педагогіка та методика початкового навчання, образотворче мистецтво, 1994 р. 
  Дисертація. Кандидат педагогічних наук, тема дисертації «Розвиток професійної компетентності методистів позашкільних навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті», спеціальність «Теорія і методика професійної освіти», 2013 р.
  Загальний стаж роботи – 30 років, у тому числі педагогічний стаж – 27 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 10 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 15 публікаціях у наукових фахових виданнях України, підготувала 19 методичних рекомендацій, 9 посібників, 14 науково-популярних публікацій з професійної тематики.
  Нагороди: Грамоти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2016, 2018). Почесні грамоти управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (2008, 2013). Грамота Університету менеджменту освіти (2009).  Диплом V Міжнародного фестивалю педагогічних інновацій за перемогу в номінації «Інновації в організації неперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (2013). Дипломи ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за ІІІ місце у всеукраїнському конкурсі на кращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти (2009, 2012).
  Напрями професійної діяльності: позашкільна освіта, STEM-освіта, виховні технології педагогіки ненасильства, педагог-тренер Нової української школи.
  Наукова і професійна активність  - за посиланнямЗавантажити

   

  Мінакова Наталія Георгіївна,
  методист кабінету виховної роботи та позашкільної освіти

  Освіта. Закінчила Дубнівське педагогічне училище, кваліфікація «вчитель початкових класів, вихователь», 1988; Прикарпатський університет імені В.Стефаника, спеціальність «Педагогіка і методика виховної роботи», кваліфікація «вихователь, методист, учитель етики і психології сімейного життя», 1994; Рівненський інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет «Україна», спеціаліст із соціальної роботи, 2016.
  Загальний стаж роботи – 31 рік, у тому числі педагогічний стаж – 28 років, стаж державної служби – 3 роки.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати науково-методичної діяльності висвітлено в 43 публікаціях, серед них 7 статей – у фахових виданнях України; 18 методичних посібиків (електронний ресурс та друковані видання), 19 – методичних рекомендацій (серед яких: щодо викладання українознавства в закладах освіти, пріоритетні напрями виховної роботи, виховний потенціал шкільних музеїв області та ін.).
  Нагороди, почесні звання.
  Грамоти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2018, 2015, 2004), диплом Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2009), грамота Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України (2012).
  Напрями і тематика діяльності: актуальні питання виховної роботи; розвиток професійної майстерності педагогічних працівників закладів освіти з питань національно-патріотичного, гендерного виховання, діяльності музеїв при закладах освіти, українознавства; підготовка педагогічних працівників та керівних кадрів до роботи в умовах Нової української школи з питань виховання як наскрізного процесу.
  Мінакова Наталія Георгіївна – сертифікований тренер (всеукраїнського значення) Програми рівних можливостей та прав жінок в Україні та з національно-патріотичного виховання «З Україною в серці».
  Наукова і професійна активність  - за посиланнямЗавантажити

   

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  Метою діяльності кабінету є науково-методичне забезпечення освітньої/управлінської діяльності у системі загальної середньої/позашкільної освіти, організація науково-методичної роботи, трансформація сучасних наукових ідей у практичну діяльність керівних і педагогічних працівників, розвиток їхньої професійної компетентності та педагогічної/управлінської культури.

 • ФУНКЦІЇ КАБІНЕТУ

  • - прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в освітній/управлінській практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
  • - компенсаторна – передбачає надання керівним і педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час курсів підвищення кваліфікації;
  • - інформаційно-коригувальна – спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій;
  • - трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику закладів загальної середньої/позашкільної освіти;
  • - діагностична – систематичний моніторинг фахового рівня керівних і педагогічних працівників;
  • - моделююча – моделювання змісту, форм та методів підвищення фахової кваліфікації керівних і педагогічних працівників;
  • - інформаційно-аналітична – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для його застосування в освітньому процесі та підвищення професійного рівня керівних і педагогічних кадрів;
  • - організаційно-координувальна – координація діяльності методичних структур кабінету;
  • - соціальна – створення належного психологічного клімату в кабінеті.
 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ

  • - науково-методичне забезпечення освітньої/управлінської діяльності у системі загальної середньої/позашкільної освіти;
  • - трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітньому процесі;
  • - інформаційно-методичний супровід освітньої/управлінської діяльності;
  • - консультування керівних і педагогічних працівників закладів загальної середньої/позашкільної освіти з проблем сучасного розвитку освіти, організації освітнього/управлінського процесу, впровадження досягнень освітнього менеджменту.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

  • - упровадження в педагогічну практику засад державно-громадського управління територіальними освітніми системами та закладами регіону;
  • - модернізація змісту, форм та методів науково-методичної роботи щодо розвитку професійної компетентності керівних і педагогічних працівників установ, закладів освіти; апробація та впровадження у практику ефективних моделей, методик, технологій навчання дорослих;
  • - моніторинг стану організації освітнього/управлінського процесу і науково-методичної роботи в закладах загальної середньої/позашкільної освіти;
  • - науково-методичний супровід закладів загальної середньої/позашкільної освіти, які мають статус експериментальних;
  • - вивчення потреб та надання практичної допомоги новопризначеним керівним і педагогічним працівникам;
  • - використання інформаційно-комунікаційних, інших сучасних освітніх технологій, інтерактивних методів в освітній/управлінській діяльності закладів загальної середньої/позашкільної освіти;
  • - проведення обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників у відповідних номінаціях; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
  • - вивчення, узагальнення та поширення в освітній практиці педагогічного досвіду, наукових ідей, інноваційних педагогічних технологій і методик; поповнення Банку педагогічного досвіду освітян області;
  • - висвітлення в засобах масової інформації інноваційного стилю освітньої діяльності керівних і педагогічних працівників установ, закладів освіти.
 • РАДА КАБІНЕТУ

  ДАВИДЮК Наталія Юріївна, голова ради

  МІНАКОВА Наталія Георгіївна, методист

  ОРЛОВСЬКА Тетяна Вікторівна, методист

  Павлюк Марія Володимирівна, директор Дорогостаївського ліцею Млинівської селищної ради

  Шевчук Ольга Мефодіївна, методист із виховної роботи Рівненського районного методичного кабінету