РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Гавлітіна Тетяна Миколаївна
  завідувач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
  кандидат педагогічних наук, відмінник освіти України

  Освіта. Вища, спеціаліст. Закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені В.С. Стефаника (1987). Спеціальність - педагогіка і методика виховної роботи. Кваліфікація – Вихователь. Методист.  Учитель етики і психології сімейного життя.
  Дисертація «Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу» (2007) зі спеціальності 13.00.06 – теорія та методика виховання. Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук. Вчене звання: доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти (2016).
  Загальний стаж роботи 40 років, в т.ч. 12 років педагогічного стажу, 13 років стажу державного служби  та 15 років  стажу на науково-педагогічних посадах.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Понад 80 публікацій, в тому числі 18 у наукових фахових виданнях, 4 посібники, 3 з них схвалені до друку МОН України. Автор науково-методичного посібника «Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу» та співавтор 2 посібників  «Виховуємо українців-патріотів» 1-4 класи та 5-6 класи, співавтор монографії «Ціннісне ставлення до людини».  
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (1998), Подяка Міністерства освіти і науки України (2003), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005),  Почесна  Грамота Національної академії педагогічних наук України (2010), Почесна Грамота Рівненської обласної державної адміністрації (2010),  Грамота Харківського національного економічного університету (2010), Почесна Грамота Рівненської обласної ради (2011), Грамота Верховної ради України (2011),  Почесна грамота Рівненської обласної ради профспілки працівників освіти і науки України (2012),  Почесна грамота Рівненського державного гуманітарного університету (2012), Грамота Національної академії педагогічних наук України (2014), Почесна грамота Національної академії наук, Національного центру «Мала академія наук України» (2018),  Грамота Української інженерно-педагогічної академії (2019), Грамота Інституту модернізації змісту освіти (2019), Грамота Української асоціації Василя Сухомлинського (2019).
  Відзнаки: Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (1997, 1998),  Нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Софія Русова» (2008).
  Напрями  і тематика діяльності.  Інновації, виховання, управління, післядипломна освіта.  Досліджує ціннісно-смислову сферу особистості; розвиток наукового потенціалу керівних і педагогічних кадрів;  створення  інноваційного простору закладів освіти; упровадження адаптивного управління соціально-педагогічними системами; розробка системного підходу до виховання та позашкільної освіти.  Наукове керівництво дослідженнями лабораторії інноваційних виховних технологій та експериментів із формування ціннісного ставлення до праці, розвитку особистості в умовах  європейського освітнього простору.  Розробник спецкурсів і майстер-класів з проблем: основи психолого-педагогічних  досліджень, готовність педагога до інноваційної діяльності, технології інноваційного менеджменту, адаптивне управління закладом освіти, методи навчання дорослих, національно-патріотичне виховання, методи і методика виховання, наскрізне виховання цінностей в умовах НУШ.

  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Черній Алла Леонідівна
  ректор,
  кандидат політичних наук, доцент

  Освіта.  Рівненський державний педагогічний інститут. Спеціальність  «Українська мова та література», кваліфікація учитель української мови та літератури. 1995 р.
  Дисертація (тема, спеціальність, рік) і вчене звання.
  Кандидат політичних наук зі спеціальності 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку». Тема дисертації: «Чинник кризовості у трансформуванні суспільно-політичних систем перехідного періоду», 2005 р.
  Вчене звання – доцент, 2014 р.
  Загальний стаж – 26 років (стаж науково-педагогічної роботи  – 26 років).
  Кількість публікацій. Автор понад 60 праць наукового та навчально-методичного характеру.
  Нагороди, почесні звання.
  Нагороджена почесною грамотою Верховної Ради України (2013), почесною грамотою Рівненської обласної ради (2018), почесною грамотою Рівненської обласної державної адміністрації (2019), почесною грамотою Національної академії педагогічних наук України (2019), грамотою Міністерства освіти і науки України (2019).
  Напрями і тематика  діяльності.
  Освітня політика, управляння освітою в умовах децентралізації влади, концептуальні засади фінансового забезпечення освіти.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Долід В’ячеслав Валентинович
  проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи,
  кандидат історичних наук

  Освіта. У 2007 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію викладача історії та методики викладання історії у вищих навчальних закладах, вчителя історії та основ правознавства.
  Дисертація. У 2010 році рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України на підставі прилюдного захисту присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.02 – всесвітня історія. Тема дисертації: «Трансваальська криза в оцінці британського політикуму та суспільства (1895–1896 рр.)»
  Загальний стаж роботи 9 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад 40 праць наукового та навчально-методичного характеру.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2012), Подяка Рівненської обласної ради (2017), Почесна грамота Рівненської обласної ради (2019), Грамота Національної академії педагогічних наук України (2019), Подяка Міністерства освіти і науки України (2019).
  Напрями та тематика діяльності. Формування навичок майбутнього, освіта впродовж життя, світова історія та макро-історичні процеси.
  Наукова і професійна активністьза посиланням Завантажити

   

  Мельник Надія Адамівна,
  проректор з науково-методичної роботи,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Закінчила Рівненський педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, спеціальність «Українська мова і література», 1985; Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені С. Дем`янчука, спеціальність «Українська мова і література», кваліфікація «Магістр філології. Викладач-дослідник української мови і літератури», 2008.
  Дисертація. Кандидат педагогічних наук, тема дисертації «Система управління організаційно-педагогічною діяльністю освітнього округу», спеціальність «Теорія і методика управління освітою», 2013.
  Загальний стаж роботи – 41 рік, у тому числі педагогічний стаж – 40 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 12 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: основні результати наукової діяльності висвітлено в 46 наукових публікаціях, серед них 23 статті – у наукових фахових виданнях України; 1 – у науковому  виданні іноземних держав; 19 методичних рекомендацій (серед яких: щодо підготовки методичної розробки у процесі атестації педагогічних працівників та присвоєння звання «викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист», «практичний психолог-методист», «педагог-організатор-методист», «керівник гуртка-методист», 2016 рік, створення ефективної системи менеджменту освіти в умовах опорних закладів, 2017 рік),  науково-методичний посібник «Управління освітнім округом: теоретичний аспект».
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Ровенського обласного відділу народної освіти (1986), Почесна грамота відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації (1997), Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2014, 2018), Грамоти управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2000, 2007), Почесна грамота управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації (2010, 2011, 2018), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти» (2002), Почесна грамота Рівненської обласної ради (2006), нагрудний знак Міністерства освіти і науки України «Василь Сухомлинський» (2008), Грамота ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України (2009), Почесні грамоти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України (2011, 2016), Грамоти Інституту інноваційних технологій і змісту освіту Міністерства освіти і науки України (2012, 2013), Почесна грамота та грамоти Національної академії педагогічних наук України (2012, 2014, 2019), Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2019).
  Напрями і тематика діяльності: інноваційний менеджмент; розвиток професійної майстерності педагогічних, науково-педагогічних працівників та керівників закладів освіти в системі післядипломної педагогічної освіти; науково-методична робота в закладах та установах освіти; функціонування опорних закладів освіти та освітніх округів в умовах децентралізації; підготовка педагогічних працівників та керівних кадрів до роботи в умовах Нової української школи; формування наскрізних навичок ХХI століття.
  Надія Мельник – регіональний координатор трьох всеукраїнських експериментів та двох всеукраїнських науково-педагогічних проектів, науковий керівник регіонального експерименту та науковий консультант регіонального експерименту; член двох наукових лабораторій УВУПО ВГО «Консорціум закладів післядипломної освіти» з теми «Підготовка керівників опорних шкіл у системі ППО до управління освітніми округами» та «Підготовка нормативно-правових документів у галузі освіти»; сертифікований експерт з основ освітнього менеджменту,  сертифікований експерт-консультант із питань оцінювання ефективності та результативності діяльності науково-методичних установ; регіональний координатор та тренер Нової української школи.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

   

  Ворон Ольга Григорівна 
  старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», 1995 рік.
  Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти», спеціальність «Управління навчальним закладом», 2010 рік.
  Дисертація. Управління розвитком інформаційної культури директора загальноосвітнього навчального закладу в післядипломній освіті», спеціальність 13.00.06 «Теорія і методика управління освітою», 2019 рік. Здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
  Загальний стаж роботи 29 років 3 місяці, в т. ч. 20 років – педагогічний стаж, 9 років 3 міс. – стаж на науково-педагогічній посаді.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор 20 наукових та навчально-методичних праць, серед них 9 статей – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 1 стаття – у періодичному виданні, яке включено до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, Copernicus рекомендованих МОН, 6 статей  - у посібниках, 2 методичні рекомендації та 3 ООП.
  Нагороди, почесні звання. «Учитель-методист»; Почесна грамота Міністерства освіти України; Значок «Відмінник освіти України»; Почесні грамоти Рівненської обласної ради Рівненської обласної державної адміністрації, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Грамоти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
  Напрями і тематика діяльності. Освітній менеджмент; Публічне адміністрування;
  Управлінська культура керівника закладу освіти; Роль керівника закладу загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти і децентралізації; Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах реформування галузі освіти в Україні;  Розвиток управлінської компетентності керівника закладу освіти; сучасні освітні технології.
  Наукова і професійна активність – за посиланням Завантажити

  Зиль Володимир Васильович,
  старший викладач кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти

  Освіта. У 2009 році закінчив Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія»; з 2011 по 2014 рр. навчався в аспірантурі Інституту історії України НАН України. У 2016 році взяв участь у Програмі обміну Бібліотеки Конгресу США «Open World», у 2017/2018 рр. успішно завершив освітню програму «Good Governance» Школи публічного адміністрування Українського католицького університету.
  Загальний стаж наукової, педагогічної та науково-педагогічної роботи становить 7 р.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор 14 наукових та навчально-методичних праць, серед них 11 статтей – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; співавтор монографії «Державна гендерна політика на місцевому рівні. Дослідження щодо визначення інституційної спроможності органів влади».
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Рівненської міської ради за успіхи у реалізації державної молодіжної політики (2008 р.), Почесна грамота Міністерства у справах молоді та спорту (2018 р.), Премія Верховної Ради України за внесок молоді у розвиток парламентаризму та місцевого самоврядування (Постанова №2156 від 08.10.2019 р.).
  Напрями і тематика  діяльності. Соціально-демографічні процеси на Волині періоду Другої світової війни. Демократизація та партнерство закладів освіти. Інституційна спроможність органів місцевого самоврядування, установ та організацій. ґендер, молодіжна політика. Сертифікований тренер Всеукраїнський програм «Демократична школа» та «Молодіжний працівник». Тренер для тренерів та тренерів-педагогів, які проводять супервізію (наказ МОН №1389 від 13.12.2018р.).
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Козакевич Антоніна Станіславівна,
  доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
  кандидат економічних наук

  Освіта. Закінчила Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію, спеціальність «Економіка і організація сільського господарства», 1981р.
  Дисертація. Кандидат економічних наук, доцент. Тема дисертації «Діяльність жінки-керівника в контектсі розвитку менеджменту сільськогосподарських підприємств» спеціальність економіка, організація і управління підприємствами, 2005р.
  Загальний стаж роботи 43 роки, у тому числі педагогічний стаж – 32 роки, стаж на науково-педагогічних посадах – 19 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, серед них 25 статей – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 3 статті у наукових  виданнях іноземних держав, 15 методичних рекомендацій, автор монографії «Управлінська діяльність керівників аграрних підприємств (гендерний аспект)»
  Нагороди, почесні звання. Нагороджена почесною грамотою Міністерства освіти України.
  Напрями і тематика діяльності. Управління економічними та соціальними процесами в умовах трансформації економіки України.
  Наукова і професійна активність – за посиланням: Завантажити

 • МЕТА І ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

  • Науково-методична підготовка менеджерів в освіті.
  • Реалізація Концепції цілеспрямованого фахового зростання педагогічних працівників.
  • Запровадження заходів входження післядипломної педагогічної освіти в світовий освітній простір та євроатлантичну інтеграцію.
  • Виконання регіональної програми розвитку освіти в Рівненській області та Концепції діяльності РОІППО.
 • СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • Підготовка керівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти до реалізації державної політики щодо забезпечення якості освіти.
  • Науково-методичне забезпечення вирішення сучасних проблем управління освітою, розвитку інноваційної діяльності закладів освіти.
  • Моделювання технологій управління територіальними освітніми та педагогічними системами.
  • Оновлення парадигми змісту освіти шляхом упровадження досягнень вітчизняної та світової педагогіки, теорії управління, психології.
  • Управління процесом упровадження інноваційних педагогічних технологій у практичну діяльність закладів освіти.
 • НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

  Розуміючи важливість надання освітніх послуг, науково-педагогічні працівники кафедри працюють над оновленням і розробкою освітніх програм підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів. У навчально-тематичні плани включено заняття, що сприяють реалізації Концепції «Нова українська школа», Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти, партнерської взаємодії учасників освітнього процесу та громадськості, модернізації професійних компетентностей керівних і педагогічних кадрів. Серед таких занять: «Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти», «Основи фандрейзингу та проєктної діяльності», «Система планування у закладі освіти», «Розвиток управлінської компетентності заступника директора», «Організація процесу наскрізного виховання на цінностях в умовах НУШ», «Сучасні технології та методики навчання», «Особливості оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах компетентнісної освіти». Крім того, розроблено освітні програми для консультантів і керівників Центрів професійного розвитку педагогічних працівників із метою підготовки експертів із проведення інституційного аудиту.


 • НАУКОВА РОБОТА

   

  Викладачами кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО у 2020/2021 навчальному році підготовлено та опубліковано:

  - 2 монографії (у співавторстві):

  ·     Антонюк Н. А. Антикризове управління національною економікою в умовах децентралізації: теорія, методологія, практика.

  - 2 посібники:

  1.jpg

  ·      Черній А., Колодич О. Інклюзивна освіта. Практикум.

  У навчальному посібнику представлено завдання і вправи, спрямовані на  формування  академічних, соціально-особистісних, професійних компетентностей майбутніх педагогів та асистентів учителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням. Видання рекомендоване здобувачам педагогічної та корекційної освіти, слухачам курсів підвищення кваліфікації, науково-педагогічним працівникам закладів вищої освіти.

  2.jpg

  ·                         Долганов П. С., Долід В. В., Черній А. Л. Образ Іншого / Іншої. Виховання цінностей толерантності на уроках історії.

  Посібник містить навчально-методичні рекомендації для вчителів історії.

   3.jpg

   

  - 19 статей у різних виданнях, зокрема 9 – у виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; 2 – у закордонних виданнях;

  - Науково-методичний вісник кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти. Випуск № 4. У віснику представлено матеріали, що розкривають нормативно-правові, теоретико-методологічні та практичні питання управління розвитком закладу загальної середньої освіти в умовах реалізації державної політики щодо забезпечення якості освіти.

  4.jpg

  У 2021 році завершено 5-річну роботу з упровадження науково-педагогічного проєкту «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти», учасниками якого стали педагогічні працівники Балашівської ЗОШ Березнівської районної ради, Млинівської гуманітарної гімназії Млинівської районної ради, Котівської ЗОШ І – ІІІ ступенів Рівненської районної ради, а також заклади загальної середньої освіти Дніпропетровської області.

  Результати дослідно-експериментальної роботи означених вище закладів обговорено на Міжрегіональній науково-практичній онлайн-конференції «Розвиток методологічної культури вчителя в системі сучасної шкільної освіти», що відбулася 16 березня 2021 року (Рівне – Дніпро).

   Також варто зауважити, що на кафедрі реалізуються науково-педагогічні проєкти «Етноосвіта», «Демократична школа», «Соціально-педагогічні основи фінансової грамотності та підприємливості вчителів».

  5.jpg


   6.jpg

  7.jpg

   

  Із  2021 по 2026 роки науково-педагогічні працівники кафедри братимуть участь у освітньому проєкті всеукраїнського рівня «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування базової середньої освіти». Його метою є розроблення дидактико-методичного та навчального забезпечення освітнього процесу на другому рівні повної загальної середньої освіти та реалізація його у закладах загальної середньої освіти. Базами з реалізації проєкту будуть і два заклади з Рівненщини –Котівськиий та Зорянський ліцеї Рівненської районної ради.

  Щороку викладачі кафедри працюють у складі журі II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Рівненської Малої академії наук.

 • ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ

  У 2017 році в соціальній мережі «Фейсбук» було створено сторінку кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти Рівненського ОІППО (доступ за покликанням: https://www.facebook.com/groups/1898955710327681/). У 2021 році із діяльністю інституту загалом та кафедри зокрема мали можливість ознайомитися 1600 учасників групи (для прикладу, у 2017 р. їх було лише 73).

  management.jpg