РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Ковбасюк Тетяна Леонідівна,
  завідувач, доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність – історія, кваліфікація спеціаліста – вчитель історії і права середньої школи, 1994 р.
  Загальний стаж роботи30 років, з них педагогічний стаж – 26 років, в т.ч. науково-педагогічний стаж – 13 років.
  Дисертація і вчене звання. 2007-2010 рр. – здобувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України. Захистила кандидатську дисертацію з теми «Методичні засади використання писемних історичних джерел у навчанні історії України учнів основної школи» (2010 р., м.Київ), за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни), присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук.
  Кількістьнаукових та науково-методичних праць . Автор більше 40 публікацій, з яких 14 у фахових виданнях. За останні 5 років опубліковано 30 праць, у тому числі 5 науково-методичних посібників, укладено у співавторстві збірник матеріалів конференції, 6 статей у фахових наукових виданнях України.
  Нагороди, почесні звання. Грамоти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (2007, 2010, 2017, 2019 рр.); Почесна грамота Рівненської обласної ради (07.05.2012 р., наказ №57); Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації (18.05.2010 р., наказ  №165); Почесна грамота Інституту педагогіки АПН України (2010 р.); Почесна грамота управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету (2010 р.); Подяка управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації (2009 р.); Подяка управління освіти Рівненського міськвиконкому (2007 р.).
  Напрями та тематика діяльності: курси психолого-педагогічного спрямування щодо створення безпечного освітнього середовища, формування у здобувачів освіти ціннісних життєвих навичок; формування компетентностей в учнів, важливих для успішної соціалізації особистості;  курси з нормативно-правового забезпечення організації освітнього процесу та діяльності педагогічних працівників у системі освіти; методики навчання у системі позашкільної, дошкільної освіти; технологій виховної роботи.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Бордюк Володимир Миколайович,
  старший викладач кафедри  суспільно-гуманітарної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність: «Практична психологія, соціальна педагогіка», 2004 рік.
  Рівненська духовна семінарія, бакалавр богослів′я, 2004 рік.
  Львівська духовна академія, магістр богослів′я, 2015 рік.
  Загальний стаж роботи 20 років, в т.ч. науково-педагогічний стаж – 16 років.
  Дисертація і вчене звання. У 2010 році захищено дисертацію із теми «Формування життєтворчих цінностей старшокласників в навчально-виховному процесі педагогічного ліцей». Присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності «теорія і методика виховання».
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 53, з них 2 монографії (1 одноосібна, 1 колективна),  4 навчально-методичні посібники; 5 – навчально-методичні рекомендації, 20 – статті у фахових виданнях України, 4 – у зарубіжних виданнях.
  Напрями та тематика діяльності. Етика взаємодії: виклики сучасності.  Мистецтво іконопису. Образ Богородиці: особливості іконопису, символічне та містичне значення. Формування моральних цінностей учнів. Духовний розвиток особистості. Формування ключових компетентностей засобами мистецтва та літератури.
  Наукова і професійна активність - за посиланням:  Завантажити

  Вронська Вікторія Миколаївна,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

  Освіта. Закінчила Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність - українська мова та література, психологія, кваліфікація спеціаліста - учитель української мови та літератури, психолог, 1996 р.
  Загальний стаж роботи 27 років, в т.ч. науково-педагогічний - 22 р.
  Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад шістдесяти  наукових, науково-методичних публікацій, книг, посібників з психології, педагогіки, корекційної освіти, з питань підвищення психологічної компетентності медичних сестер дошкільних навчальних закладів;  психологічних особливостей дітей;  збереження здоров’я вихованців.
  Нагороди, почесні звання. Подяка за активну участь в Дев’ятому всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць із проблем післядипломної освіти. (2017р.). Переможець Конкурсу «Здорова дитина – квітуча Україна» 2 у номінаціях. Відзнака видавництва «Шкільний світ» (2011р).
  Напрями і тематика діяльності: психолого-педагогічний напрям, експериментальна, науково-дослідна робота; укладені спецкурси з питань роботи з дітьми з особливими освітніми потребами;  розвитку  соціального інтелекту засобами ефективної  комунікативної взаємодії; розкриттю  талантів дітей; розвитку літературно-творчих здібностей та ін.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Демченко Вячеслав Васильович,
  доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. Луцький державний педагогічний інститут у 1979 році, спеціальність – історія.
  Дисертація. Підготовка педагогічних кадрів у закладах післядипломної освіти до роботи з обдарованими школярами (2010 р.).  Спеціальність – теорія і методика професійної освіти. Доцент кафедри філософії, економіки та менеджменту освіти (2016 р). Кандидат педагогічних наук.
  Загальний стаж роботи 50 років,  в т.ч. педагогічний стаж – 22 роки, стаж наукової роботи – 18р.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: понад 40 наукових праць, в т.ч. 8 посібників, які допомагають практично педагогам, що працюють з обдарованими школярами запроваджувати в роботу індивідуальні програми розвитку обдарованих дітей; технологію діагностики готовності педагогічних кадрів до роботи з обдарованими у практику діяльності навчального закладу; технологію оцінки діяльності вчителя на уроці по розвитку креативних можливостей учнів та інше.
  Нагороди, почесні звання. Знак «Відмінник освіти України». Почесні грамоти ВР України, МОН України, Рівненської обласної ради та Рівненської ОДА, управління освіти РОДА, РОІППО.
  Напрями і тематика  діяльності. Філософсько-педагогічне осмислення основ сучасної освіти; детермінанти змісту та організаційних форм роботи педагогів по пошуку та розвитку креативних можливостей учнів в світлі основних положень Концепції Нової української школи;  впровадження акмеологічних та андрагогічних підходів в роботу педагогічних кадрів згідно Рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європи, а також проблем впровадження принципу дитиноцентризму та педагогіки партнерства.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Михасюк Тетяна Володимирівна,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти, кандидат педагогічних наук

  Освіта. Рівненський педагогічний інститут (Ровенський педагогічний інститут ім.. Д. Мануїльського), педагогічний факультет, спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», кваліфікація – вчитель початкових класів, 1988 р.
  Дубнівське педагогічне училище, спеціальність «Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи», кваліфікація – вчитель початкових класів, 1981 р.
  Аспірантура Рівненського державного гуманітарного університету (кафедра теорії та методик початкового навчання), спеціальність 13.00.02. – теорія і методика навчання (українська мова), 2010 р.
  Загальний стаж роботи 38 років (педагогічний стаж – 27 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 11 років, у т.ч. навчання в аспірантурі – 3 роки).
  Дисертація і вчене звання. Кандидатська дисертація з теми «Мовленнєвий розвиток молодших школярів у процесі позакласної народознавчої роботи», спеціальність 13.00.02. – теорія і методика навчання (українська мова), 2012 р., кандидат педагогічних наук ДК № 010974.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. За темою дослідження опубліковано понад 20 статей у фахових виданнях, матеріалах конференцій, 1 стаття (2018 р.) – у виданні, включеному до міжнародних наукометричних баз.
  Видано методичні посібники (з досвіду роботи): «Мандрівка українською хатою «Прошу, гостоньки, до моєї світлоньки!» (кабінет роду і родоводу у практиці народознавчої роботи з української мови у початкових класах), 2007 р., «Мовленнєвий розвиток молодших школярів засобами народознавства (на матеріалі використання народного календаря)», 2007 р.
  Нагороди, почесні звання. «Відмінник освіти України» (1998 р.), знак «Василь Сухомлинський» (2007 р.).
  Напрями та тематика діяльності: питання мовленнєвого розвитку молодших школярів засобами народознавства, народної педагогіки, формування у школярів початкової ланки освіти компетентності вільного володіння українською мовою, виховання духовності, ціннісних ставлень особистості.
  Напрями і тематика діяльності: «Мовно-літературна освітня галузь: мета, загальні та обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, шляхи їх досягнення», «Методика розвитку зв’язного мовлення молодших школярів», «Мовленнєвий розвиток у дітей дошкільного віку», «Методика використання образотворчого мистецтва у виховній роботі» , «Формування духовної культури особистості у системі роботи закладу ЗСО», «Розвиток творчих здібностей школярів на заняттях у закладах позашкільної освіти», «Декоративно-прикладне мистецтво та його педагогічна цінність»,  «Основні заняття і ремесла жителів Рівненщини».
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Олійник Ірина Миколаївна,
  доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. У 1983 році закінчила Ровенський державний педагогічний інститут                                       ім. Д. З. Мануїльського  за спеціальністю педагогіка і методика початкового навчання, здобула кваліфікацію «вчитель початкових класів».
  Загальний стаж роботи 40 років, в т.ч. педагогічний стаж – 19 років,  стаж на науково-педагогічних посадах – 16 років.
  Дисертація і вчене звання. Захистила дисертацію за спеціальність «Теорія та методика професійної освіти» та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (диплом ДК № 032908 виданий 15.12.2015).
  Кількість наукових і науково-методичних праць: 27 статтей, 2 посібники, 1 навчальна програма.
  Нагороди, почесні звання: Знак «Відмінник освіти України» (20.06.2000р.); Знак «Василь Сухомлинський» (21.09.2002р.); Грамота Верховної Ради України (19.10.2010р.); Грамота МОН України Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (02.02.2010 р.); Почесна грамота Міністерства освіти України (№ 50361, 1999р.); Грамота ЦІППО АПН України (04.03.2005р.); Почесна грамота Інститут педагогіки НАПН України (20.10.2015р.); Грамоти РОІППО (13.05.2010р., 08.09.2017р.);  Диплом переможця п’ятого Всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в галузі післядипломної педагогічної освіти ІІ ступеня (2013р.).
  Напрями і тематика  діяльності: викладацька діяльність на курсах вчителів початкових класів, вихователів ДНЗ, вчителів-предметників. Тематика лекцій: методика викладання предметів початкової школи, інноваційні методи навчання школярів, технології розвитку критичного мислення,   освіта для сталого розвитку, інтеграція змісту освіти.
  Олійник Ірина Миколаївна - тренер НУШ, тренер професійного розвитку вчителів.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Папуша Владислав В’ячеславович,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти,
  >Ph.D. Philosophy Sciences, кандидат психологічних наук

  Освіта. Закінчив Рівненський державний педагогічний інститут, спеціальність «Українська мова та література, іноземна мова  (англійська)», 1998 р., Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Психологія», 2007 р.
  Загальний стаж роботи 30 років, в т.ч. педагогічний стаж – 16 років, 10 років науково-педагогічного стажу роботи.
  Дисертація  і вчене звання. Захистив кандидатську дисертацію з теми «Психолого-педагогічні чинники запобігання віктимній поведінці підлітків», за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія (053 – Психологія) 05 – Соціальні та поведінкові науки. Присуджено науковий ступінь кандидат психологічних наук, 2017 р.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. Автор понад 15 наукових та науково-методичних праць, серед яких – 6 статей у фахових виданнях, включених до переліку, затверджених МОН України, 1 стаття у міжнародних виданнях, 3 статті апробаційного характеру, опублікованих у спеціалізованих наукових журналах, збірниках матеріалів наукових конференцій, навчальних та навчально-методичних рекомендацій, навчального посібника та монографії.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2005 р.), Грамота Рівненського ОІППО (2011, 2014, 2015 рр.),  Дипломи Рівненського ОІППО (2013, 2015, 2016, 2017 рр.), Почесна грамота управляння освіти Рівненської обласної Державної адміністрації (2015 р.), Почесна грамота Рівненської ОДА (2016, 2017 рр.).
  Напрями та тематика діяльності: Тематика навчальних занятьпсихолого-педагогічного та методичного змісту спрямована на попередження агресії та насильства (булінгу, кібербулінгу та мобінгу) як в родинному колі так і в учнівському середовищі; підготовки та адаптації молоді до подружнього життя:
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Тищенко Лілія Романівна,
  доцент кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

  Освіта. У 1985 раці закінчила Рівненський державний педагогічний інститут за спеціальністю теорія та методика початкового навчання, кваліфікація – учитель початкових класів. У 2008 році закінчила Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Початкове навчання», кваліфікація – магістр, викладач педагогіки та методики початкового навчання.
  Загальний стаж роботи 38 роки (в т.ч. 4 роки – навчання в інституті, 17 років – педагогічного стажу (9 років – учитель початкових класів, 8 років на посаді методиста РОІППО), 17 років – науково-педагогічного (6 років – на посаді ст. викладача, 11 років – на посаді доцента РОІППО)
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 10 посібників,
  22 статті до збірників конференцій, інтернет-форумів, педчитань; 16 статей у журналі «Вісник кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти», інших виданнях; більше 30 авторських презентацій з теорії та методики початкового, дошкільного, інклюзивного, інтегрованого навчання.
  Нагороди, почесні звання. Знак «Відмінник освіти України», 2008 р.     Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 1999 р. Подяка Міністерства освіти і науки України, 2019 р. Почесна грамота Університету менеджменту освіти, 2016 р.  Почесна грамота управління освіти, 2009 р.      Почесна грамота РДА УОН, 2009 р., 2019 р. Почесна грамота РОІППО, 2004 р., 2010 р., 2016 р., 2019 р. Диплом РОІППО, 2008 р., 2017 р. Подяка РОІППО, 2014 р., 2017 р. Почесна грамота Центру психології та методики розвивального навчання, 1999 р.
  Напрями і тематика  діяльності: Теорія і методика початкового навчання (освітні та виховні технології). Тренер для підготовки тренерів-педагогів з підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які забезпечують здобуття учнями 1-4 класів початкової освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»; асистентів вчителя закладу ЗЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням; супервізорів, які будуть здійснювати супервізію.

  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Шпичак Інна Петрівна,
  старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти,
  кандидат педагогічних наук

  Освіта. 2004–2009 рр. – навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті (історико-соціологічний факультет) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія». Здобула кваліфікацію викладача історії та методики викладання історії у вищих навчальних закладах, вчителя історії та практичного психолога у закладах освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем – магістр.
  2013–2017 рр. – здобувач кафедри теорії і методики виховання Рівненського державного гуманітарного університету.
  Загальний стаж роботи в т.ч. науково-педагогічний стаж роботи становить 10 років.
  Дисертація  і вчене звання. 2017 р. – захист кандидатської дисертації з теми «Проблеми виховання дітей у творчій спадщині В. Ф. Шмідт (1889-1937 рр.)» зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Кандидат педагогічних наук.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 4 спецкурсів (в співавторстві),  понад 30-ти одноосібних наукових публікацій (2 статті у фахових виданнях (Index Copernicus), що внесено до міжнародних наукометричних баз, із яких 1 стаття в електронному фаховому виданні).
  Нагороди, почесні звання. У 2017 р. здобула ІІІ місце у Дев’ятому Всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць із проблем післядипломної освіти у номінації «Спецкурси». Подяка Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  за активну участь у Дев’ятому Всеукраїнському конкурсі наукових, навчальних і методичних праць із проблем післядипломної освіти, ІІІ місце у номінації «Спецкурси», 2017;  Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, 2018.
  Напрями і тематика діяльності: професійне зростання, формування емоційного інтелекту педагога, попередження  професійного вигорання вчителя, підготовка вчителя до роботи в умовах Нової української школи, психологічний супровід педагогічної діяльності та інклюзивної освіти у сучасному освітньому середовищі. 
  Наукова і професійна активність - за посиланням Завантажити

  Яценюк Лариса Іванівна,
   старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти

  Освiта. 1998 – 2000: Спеціальність: "Дефектологія, олігофренопедагогіка і логопедія". Кам'янець-Подільський державний педагогічний університет.
  1988 – 1992: Спеціальність: "Педагогіка і психологія (дошкільна)" (диплом з відзнакою). Рівненский державний педагогічний інститут.
  Загальний стаж роботи.2011 – 2019: старший викладач кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти РОІППО.
  2005 – 2011: завідувач міської психолого-медико-педагогічної консультації м. Рівне. Управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету, за сумісництвом – вчитель-логопед ЗЗСО.
  1997 – 2005: учитель-логопед при міському управлінні освіти м. Рівне.
  1992 – 1995: вихователь ЗДО.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 15 наукових публікацій у різних виданнях з питань корекційної та інклюзивної освіти.
  Нагороди, почесні звання. Почесні грамоти і подяки Рівненської міської ради, управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету, Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Рівненського обласного управління освіти і науки, обласної державної адміністрації.
  Напрями та тематика діяльності. Формування інклюзивної компетентності педагогічних працівників закладів ЗДО, ЗПО, ЗЗСО.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

 • ПРО КАФЕДРУ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА КОРЕКЦІЙНОЇ ОСВІТИ

  Кафедра педагогіки,психології та колекційної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти функціонує з 1 вересня 2013 року.

  В РОІППО з вересня 2014 року розпочалася перепідготовка фахівців за напрямом підготовки «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» де випусковою є кафедра педагогіки, психології та корекційної освіти.

  Підготовка фахівців за спеціальністю «Корекційна освіта. Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка) і логопедія» в РОІППО має регіональну освітню спрямованість підготовки фахівця, який зможе працювати в освітньому середовищі, забезпечувати корекційно-педагогічний супровід різних форм навчання дітей з особливими освітніми потребами.

 • МЕТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

   1. Вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів, програм:
  • Удосконалення змісту навчальних планів з урахуванням професійної спрямованості їх викладання та актуальних проблем функціонування та розвитку освітніх закладів області.
  • Адаптування програм навчальних дисциплін до сучасних вимог освітянського простору.
  • Участь викладачів кафедри у науково-пошукових, науково-практичних конференціях і семінарах для вивчення й узагальнення шляхів розвитку педагогічної, психологічної, корекційної складових освіти у вищих навчальних закладах України.
   2. Організація навчального процесу та методичне забезпечення дисциплін кафедри в умовах сучасного освітнього простору. Зазначене потребує від викладачів кафедри забезпечення високого науково-теоретичного, методичного і професійного рівня викладання та інноваційного супроводу навчального процесу. Досягнення окресленої мети передбачає здійснення таких заходів:
  • Застосування у процесі навчання рольових та ділових ігор, індивідуальних практичних завдань, тестових опитувань та інших форм інтерактивної підготовки, що дозволить закріпити теоретичні знання і розвинути навики нових підходів до практичної роботи у слухачів курсів.
  • Підготовка до друку і видання підручників і навчальних посібників з дисциплін кафедри, а також підготовка до перевидання тих матеріалів, які отримали широке визнання у слухачів та викладачів.
  • Розроблення та поліпшення навчально-методичної літератури для самостійної позааудиторної роботи слухачів курсів з використанням тренінгових та електронних навчальних курсів
  • Розробка дистанційних курсів навчання з профільних дисциплін кафедри, на основі інформаційних і комунікаційних Інтернет-технологій.
  • Запровадження системи контролю якості навчальної діяльності слухачів відповідно до рейтингової системи оцінки .
  • Впровадження в навчальний процес ефективної системи практичного супроводу навчального процесу (практичних занять, занять на базі навчальних закладів, навчальної практики), яка забезпечує високий рівень професійної підготовки фахівців.
  • Організація ефективної системи керівництва і надання кваліфікованої допомоги слухачам курсів під час підготовки курсових робіт з метою впровадження опрацьованих матеріалів в практику роботи навчальних закладів.
   3. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри. Науково-дослідна робота кафедри є невід'ємною складовою науково-дослідної роботи інституту і спрямована на забезпечення підвищення якості навчально-виховного процесу та здійснення наукових досліджень розвитку психолого-педагогічного процесу, корекційного впливу в закладах освіти. Активізація науково-дослідної діяльності кафедри передбачає здійснення таких заходів:
  • Проведення наукових досліджень за темами: «Модернізація освіти для сталого розвитку формування життєствердного образу світу в учнів початкової школи», «Педагогічні умови формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі» , « Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами», «Розвиток готовності вчителя до формування навичок пізнавальної компетентності молодших школярів у післядипломній педагогічній освіті», «Психолого-педагогічні чинники віктимної поведінки підлітків».
  • Проведення та участь у науково-методологічних семінарах кафедри і науково-практичних конференціях з участю провідних фахівців у галузі психології,педагогіки та корекції.
  • Здійснення наукового керівництва та консультування аспірантів та здобувачів провідними викладачами кафедри за спеціальностями « Педагогіка та вікова психологія», «Теорія і методика професійної освіти», «Корекційна педагогіка», «Вікова та педагогічна психологія».
  • Поглиблення наукової співпраці викладачів кафедри з лабораторіями Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, Інституту психології ім. І.Г.Костюка НАПН України , кафедрою практичної психології та психотерапії РДГУ.
  • Активізація участі викладачів кафедри у розв'язанні освітніх і корекційно-соціальних проблем в Рівненській області.
   4. Соціальний розвиток кафедри
  • Постійно дбати про покращення умов праці та соціально-побутових умов працівників кафедри. Подавати клопотання про виділення сум з фонду соціальної допомоги працівникам кафедри за досягнення у навчальній, науковій, виховній, методичній роботі та видавничій діяльності, а також надання матеріальної допомоги на оздоровлення, лікування, придбання житла, пенсійне забезпечення та інші соціальні потреби працівників кафедри, передбачені колективною угодою.
  • Брати участь у загальноінститутських заходах, сприяти виконанню працівниками кафедри законодавчо-встановлених вимог та стандартів з охорони праці, забезпечення безпечної життєдіяльності студентів і працівників, а також щодо оздоровлення, профілактики захворювань та утвердження здорового способу життя.
   5. Розвиток і вдосконалення матеріально-технічної бази кафедри
  • Постійно дбати про технічне переоснащення, оновлення та збереження обладнання і устаткування у приміщеннях, закріплених за кафедрою.
  • Впровадження у навчальний процес новітніх технологій з дисциплін кафедри.
   6. Розвиток міжнародного співробітництва:
  • Участь у всеукраїнських освітніх і наукових программах з розроблення стандартів з початкової освіти для дітей з вадами мовлення, модернізації освіти для сталого розвитку, акмеологізації напрямків освіти.
  • Використання міжнародного досвіду у ході подальшого розвитку кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • організація роботи з реалізації науково-дослідної теми інституту «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти»;
  • робота над темами кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти «Теоретико-методичні основи підготовки педагогів до навчально-корекційної роботи в умовах інклюзії» та «Психолого-педагогічні засади якісного професійного розвитку педагогічних працівників в умовах післядипломної освіти для сталого розвитку».
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • формування психологічної та навчально-пізнавальної компетентності у педагогів;
  • підготовка педагогів до роботи з учнями вразливих категорій засобами післядипломної освіти;
  • формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного закладу;
  • гуманізація відносин вчителя і учнів у початковій школі;
  • особистісно-орієнтоване, інтегроване та інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами;
  • компетентнісний підхід в освіті та програмування індивідуального розвитку особистості; організація наукового пошуку з психологічного супроводу та формування психологічної готовності до здійснення інноваційної діяльності у педагогів.
  • прогнозування та розвиваток дослідно-експерементальної діяльності кафедри;
  • ознайомлення з концепціями особистісної та глобальної зрілості вихованців загальноосвітніх навчальних закладів на перехідних вікових етапах життя, моделями акмеологічно спрямованої особистості педагога;
  • пошук, розробка, апробація та впровадження науково обґрунтованих і практично виправданих випереджувальних технологій навчання і виховання, спрямованих на оновлення змісту освіти, розвиток професійної компетентності особистості педагогічного працівника;
  • організація наукового пошуку з психолого-педагогічного супроводу професійного розвитку педагогічних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти.
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

  • всебічний розвиток професійних якостей педагогів в умовах нової парадигми освіти;
  • завдання диференційованого підходу з урахуванням категорій та кваліфікацій фахівців;
  • модернізація програм підвищення кваліфікації на основі Національної стратегії розвитку освіти в Україні, Дерстандартів початкової та корекційної освіти, нового змісту програм розвитку дітей дошкільного віку ;
  • вдосконалення змісту навчальних дисциплін кафедри та участь у формуванні робочих навчальних планів, програм.;
  • перехід на використання комп’ютерних технологій у діагностуванні слухачів курсів та у викладанні навчальних курсів.
  • сприяння розвитку позитивної внутрішньої мотивації слухачів до навчання на курсах підвищення кваліфікації, зростання рівня пізнавальної активності, результативності навчання, особистісної та професійної зрілості педагога;
  • здійснення навчальних стратегій для розвитку компетентностей педагога, інноваційної зрілості особистості;
  • використання сучасних мультимедійних технологій , оновлення методів роботи викладачів;
  • орієнтування на індивідуальний стиль навчання та діяльності педагогів, диференційований підхід з урахуванням категорій та рівня кваліфікації фахівців у системі курсів підвищення кваліфікації;
  • забезпечення можливості дистанційної форми навчання на курсах підвищення кваліфікації, розроблення системи індивідуальних завдань для слухачів, підвищення їх фахово-особистісного потенціалу, педагогічної майстерності.
 • ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ

  • розробка науково-методичних рекомендацій, посібників, збірників методичних праць з актуальних проблем;
  • видавництво «Вісника кафедри», узагальнених матеріалів діяльності ТНДК, дисертаційних досліджень;
  • рецензування авторських програм, посібників та результатів здійснення інноваційної діяльності;
  • розробка та впровадження нової тематики лекційних та практичних занять, спецкурсів з питань змісту та технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами;
  • науково-методична підготовка освітян до впровадження інклюзивної освіти;
  • забезпечення можливость трансформації досягнень психолого-педагогічної науки в діяльність освітніх закладів області;
  • створення інформаційно-навчального середовища з питань психолого-педагогічного супроводу професійної діяльності педагогічних працівників в умовах реалізації концепції випереджувальної освіти для сталого розвитку ;
  • забезпечення послідовності і цілісності етапів розвитку науково-методичної компетентності педагогічного працівника в умовах неперервної освіти;
  • наукове консультування з питань особистісно-професійного акмеологічного розвитку педагога у процесі його професійного становлення;
 • НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАФЕДРИ

  -«Психолого-педагогічні засади якісного професійного розвитку педагогічних працівників умовах післядипломної освіти для сталого розвитку»

  -«Теоретико-методичні основи підготовки педагогів до навчально-корекційної роботи в умовах інклюзії».