РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 • СКЛАД КАФЕДРИ

  Лавренчук Володимир Павлович,
  завідувач кафедри суспільно-гуманітарної освіти,
  кандидат філологічних наук

  Освіта. У 1985 році закінчив Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д.З. Мануїльського за спеціальністю «Російська мова та література».
  У 2007 році закінчив Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука за спеціальністю «Українська мова та література» та здобув кваліфікацію магістр з філології Викладач - дослідник української мови та літератури.
  Дисертація. У 2009 р. – рішенням спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Т. Шевченка присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук із спеціальності «українська література». Тема дисертації «Художня рецепція образу Івана Мазепи в романах Григорія Колісника та Юрія Хорунжого».
  Загальний стаж роботи 41 рік, науково-педагогічний стаж 14 років.
  Наукові і науково-методичні праці: Кількість наукових  та науково-методичних праць 7  та опубліковано 10  статей у фахових наукових виданнях України.
  Нагороди, почесні звання: Знак «Відмінник освіти України» (Посвідчення № 78382, наказ МОН 972-к від 17.08.2006 р.); Знак «Василь Сухомлинський» (Посвідчення наказ МОН 992-к від 21.08.2008 р.); Грамота РОІППО (2019); Подяка НУ «Острозька академія» (2019 р.)
  Навчання та стажування: З 25 березня по 25 квітня 2019 року проходив стажування на кафедрі української мови та літератури НУ «Острозька академія».
  Напрями та тематика діяльності. Формування предметних компетентностей в процесі здійснення літературної освіти. Компаративний аналіз художніх творів. Філософсько-антропологічний аналіз художнього твору. Сучасний урок літератури. Ціннісні концепти мовно-літературної освіти. Формування вправної комунікації на основі законів риторики.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Данильчук Віталіна Романівна
  доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти,
  кандидат історичних наук

  Освіта. Закінчила Рівненський державний гуманітарний університет, спеціальність – Педагогіка і методика середньої освіти. Історія, кваліфікація – викладач історії та методики викладання історії у вищих навчальних закладах, вчитель історії і правознавства (2008 р.).
  Загальний стаж роботи 11 років, в т.ч. на науково-педагогічних посадах – 8 років.
  Дисертація  і вчене звання. Захистила кандидатську дисертацію «Українські остарбайтери: 1941–1947 рр. (на прикладі Рівненської області)» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки. Науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.01 – історія України (2011 р.). Кандидат історичних наук.
  Кількість наукових та науково-методичних праць . Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць, зокрема, двох монографій, та  статей, в т. ч. у фахових наукових виданнях України,  наукових виданнях іноземних держав, та виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз.
  Нагороди, почесні звання. Почесна грамота Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток науки і національної освіти, підготовку висококваліфікованих кадрів та з нагоди професійного свята – Дня науки (2012 р.). Диплом Управління культури Рівненської обласної державної адміністрації та Української Бібліотечної асоціації як переможець конкурсу 2014 року «Краща книга Рівненщини» у номінації «Краще видання з мемуаристики та документалістики», 23 квітня 2014 р. За книгу «Українські остарбайтери: 1941–1947 рр. (на прикладі Рівненської області)» (2014 р.). Диплом Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у номінації «Кращий науковець року» з нагоди Дня науки (2017 р.). Подяка Рівненської обласної ради за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, ініціативу та наполегливість, вагомий внесок у реалізацію державної політики в сфері освіти і науки та з нагоди Дня науки (2019 р.). Грамота Української Асоціації Василя Сухомлинського за творче впровадження ідей В. Сухомлинського в освітній простір та популяризацію творчого спадку педагога (2019 р.).
  Напрями і тематика  діяльності. Сфера наукових інтересів – історія Голодомору та інших геноцидів, проблеми Другої світової війни та післявоєнного часу (міграційні процеси, вивезення населення на примусові роботи в Третій рейх, репатріація, репресії, повсякдення населення України, усноісторичні дослідження тощо), регіональна історія, права людини, методика викладання суспільних дисциплін.
  Член Рівненської обласної організації Національної спілки краєзнавців України та  Регіональної комісії з реабілітації при Рівненській обласній державній адміністрації.
  Наукова і професійна активність – за посиланням: Завантажити

  Хом’як Іван Миколайович,
  професор кафедри суспільно-гуманітарної освіти

  Освіта. Рівненський державний педагогічний інститут ім. Д. З. Мануїльського, 1972 р., спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація «Вчитель української мови і літератури середньої школи»
  Дисертація. 1986-1989 рр. – Науково-дослідний інститут педагогіки АПН України, присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук. 1994-1997 рр. – Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, присуджено науковий ступінь доктора педагогічних наук, 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови, «Лінгвометодичні засади навчання орфографії української мови в основній школі», професор кафедри методики викладання і культури української мови.
  Загальний стаж роботи – 47 років, у тому числі педагогічний стаж – 5 років, стаж на науково-педагогічних посадах – 42 років.
  Кількість наукових і науково-методичних праць: І.М.Хом’як – автор 200 наукових робіт, зокрема монографії «Наукові основи навчання орфографії в середній школі», навчальних посібників та методичних рекомендацій, робочих програм з навчальних дисциплін, силлабусів «Методика викладання української мови» напрям підготовки 6.020303 ФІЛОЛОГІЯ спеціальність «Українська мова і література», «Літературна творчість».
  Нагороди, почесні звання. За особистий внесок у розвиток національної освіти нагороджений Почесними грамотами Рівненської облдержадміністрації, Міністерства освіти і науки України, нагрудними знаками – «Відмінника освіти України», «Петра Могили».
  Напрями і тематика діяльності. Знаний в Україні науковець: виступає на всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, а також рецензентом, експертом, опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій з теорії і методики навчання української мови. Започаткував наукову школу «Сучасні технології навчання української мови у вищій і загальноосвітній школах». Дійсний член Академії наук вищої школи України. Член спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій - Д 26.133.05; Д 41.053.01.
  Серед його вихованців – переможці Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Шевченка, всеукраїнських студентських олімпіад з української мови, всеукраїнських студентських конкурсів наукових робіт; заслужені учителі України, кандидати і доктори наук.
  Наукова і професійна активність  - за посиланням Завантажити

  Мельникович Галина Григорівна
  старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти

  Освіта. Рівненський державний педагогічний інститут, учитель української мови та літератури, шкільний психолог,1996 рік.
  Загальний стаж роботи 20 років, в т.ч. педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 2 статті в збірниках матеріалів.
  Нагороди, почесні звання.
  Подяка РОІППО за визначні та вагомі досягнення у розвитку інституту, 2015 рік.
  Напрями та тематика діяльності. Особистісно зорієнтований підхід до навчання. Шляхи підвищення компетентності вчителя української мови та літератури. Акмеологічні підходи освітньої діяльності в системі шкільної освіти.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

   

  Паніна Лариса Анатоліївна,
  доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти,
  кандидат історичних наук

  Освіта. 2000 р. – закінчила з відзнакою Рівненський економіко-гуманітарний інститут за спеціальністю «українська мова та література, історія».
  Загальний стаж роботи 22 роки, в т.ч. науково-педагогічний стаж 10 років.
  Дисертація і вчене звання. 2011 р. – рішенням спеціалізованої вченої ради Національного університету «Острозька академія» присуджено науковий ступінь кандидата історичних наук із спеціальності «релігієзнавство». Тема дисертації «Християнські конфесії на Житомирщині в роки "перебудови" 1985-1991рр.)».
  Кількість наукових та науково-методичних праць: кількість наукових праць,  зокрема  монографій 1, 32 статті в фахових наукових виданнях України.
  Нагороди, почесні звання. Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної освіти в номінації «Кращий молодий науковець року» з нагоди Дня науки. (2014 р.). Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної освіти з нагоди Дня науки (2015 р.). Почесна грамота Рівненської обласної державної адміністрації управління освіти і науки. (2015 р.). Подяка Рівненської обласної ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток національної науки та з нагоди відзначення професійного свята - Дня науки. (2017 р.). Диплом Рівненського обласного інституту післядипломної освіти в номінації «Менеджер року» з нагоди Дня науки. (2017 р.). Подяка Деражненської ОТГ. (2018 р.). Грамота Рівненського обласного інституту післядипломної освіти в номінації «Кращий педагог-дослідник року». (2019 р.).
  Напрями та тематика діяльності.  Розвиток професійних компетентностей учителя-словесника.  Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті нової української школи.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Саприкіна Ольга Петрівна,
  старший викладача кафедри суспільно-гуманітарної освіти

  Освіта. 2008 року –  з відзнакою закінчила факультет іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету за спеціальністю: "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)". Кваліфікація: вчитель мови (англійська, німецька) та зарубіжної літератури;
  2015 року – з відзнакою закінчила ПВНЗ "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" за спеціальністю: "Педагогіка вищої школи". Кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів;
  Загальний стаж роботи 11 років, в т.ч. 5 років – науково-педагогічний стаж.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 5 статей у фахових наукових виданнях України; 1 методичний посібник.
  Нагороди, почесні звання. Диплом лауреата X Всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних і методичних праць з проблем післядипломної освіти у номінації: «За практичну цінність».
  Напрями та тематика діяльності. Формування ключових компетентностей особистості на уроці іноземної мови в умовах Нової української школи.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Чумак Надія Петрівна,
  доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти, методист кабінету суспільно-гуманітарних предметів

  Освіта. П’ятигорський педагогічний інститут іноземних мов, 1985 рік, «Вчитель французької мови».
  Навчання та стажування: Франція: Французький Інститут м. Париж 2019, Університет Франш-Компте 2018 м. Безансон, Франція, BELC Nantes, м. Нант, Франція 2017, Azur-Lingua, м. Ніца 2015 та інші.
  Загальний стаж роботи 32 роки, в т.ч. стаж педагогічної діяльності 26  років.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. Автор та співавтор більше двадцяти (20) підручників із французької мови для загальноосвітньої середньої та початкової школи, а також статей, методичних рекомендацій, навчальних посібників та методичних розробок. Один з перших авторів підручників незалежної Україні. Їй належить авторство електронного навчально-методичного комплекту з французької мови «Les aventures d’Alexia».
  Нагороди, почесні звання. Відмінник освіти України.  Грамота Верховної Ради України . Грамота Рівненської обласної ради. У 2002 році за внесок у розвиток французької культури декретом Міністра культури Франції було присвоєно звання кавалера ордена Академічних Пальм Французької республіки.
  Напрями та тематика діяльності. Наукові та практичні засади організації освітнього процесу з іноземної мови на засадах особистісно-зорієнтованого та компетентісного підходів. Організація  навчальної діяльності  з іноземної мови в молодшій школі в умовах «Нової Української школи». Методи та прийоми роботи з врахуванням особливостей розвитку молодшого школяра. Реалізація наскрізних змістових ліній на уроці іноземної мови. Підвищення ефективності та якості сучасного уроку іноземної мови у середній та старшій школі. Практичні інструменти. Оцінювання навчальних досягнень учнів. Підсумкове та формувальне  оцінювання та їх особливості. Принципи та підходи до створення дидактичних матеріалів для сучасного уроку іноземної мови. Аудіовізульні та цифрові засоби навчання на уроці іноземної мови. Ситуативно-рольова гра та драматизація в освітньому процесі з ІМ. Позиція Ради Європи щодо навчання ІМ. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Кукла Ольга Володимирівна
  старший викладач кафедри cуспільно-гуманітарної освіти,
  методист кабінету суспільно- гуманітарних предметів,

  Освіта. Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1980, за спеціальністю іноземні мови. Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка Степана Дем’янчука, 2009, диплом магістра філології.
  Загальний стаж роботи 45 років, в т.ч. 39 років педагогічного стажу.
  Кількість наукових та науково-методичних праць: 5.
  Нагороди, почесні звання. Почесні грамоти Рівненської обласної державної адміністрації (2016, 2018 рр.), Подяка МОН України (2019), подяка від Міжнародного  освітньо-методичного центру Dinternal Education (2019).
  Напрями і тематика  діяльності: іноземні мови
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

  Кукла Вікторія Володимирівна,
  старший викладач кафедри суспільно-гуманітарної освіти

  Освіта.  Закінчила факультет іноземної філології Рівненського державного гуманітарного університету. Отримала диплом спеціаліста з відзнакою про повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)» та здобула кваліфікацію – вчитель мови (англійська, німецька) та зарубіжної літератури (1998 – 2003 рр.)
  Закінчила Національний університет «Острозька академія», отримала диплом магістра за спеціальністю «Мова та літеретура (англійська)», здобула кваліфікацію магістра філології (2005 – 2006 рр). Магістр філології, сертифікований екзаменатор міжнародних мовних іспитів PTE (Pearson Test of English), сертифікований викладач бізнес англійської (FTBE).
  У 2019 році склала міжнародний кваліфікаційний іспит First Certificate for Teachers of Business English.
  Загальний стаж роботи 7 р. в т.ч. педагогічний стаж – 6 р.
  Кількість наукових та науково-методичних праць. Автор 5 публікацій, з них 1 у фахових виданнях.
  Нагороди, почесні звання. Подяка РОІППО (2018 р.), Подяка від компанії «Лінгвіст» та видавництва MM Publications (2019 р.), Подяка від освітньої компанії Dinternal Education (2019 р.).
  Напрями та тематика діяльності. іноземні мови, міжнародна сертифікація в Україні.
  Наукова і професійна активність - за посиланням: Завантажити

 • МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  Метою діяльності кафедри полягає у створенні оптимальних умов для розвитку високого рівня самоорганізації професійної діяльності фахівців на рефлексивній основі, розвитку їхніх педагогічних здібностей, а також забезпечення якісного змісту організації процесу підвищення кваліфікації відповідно до суспільних вимог та нових змін, які відбуваються в освітньому просторі, інтегрованому у світове співтовариство. Кафедра методики та змісту освіти проводить наукову та методичну, а також наукову й науково-дослідну діяльність з метою підвищення якості навчання слухачів, широкого впровадження в навчальний процес перспективних педагогічних та інформаційних технологій, сучасних технічних засобів навчання, а також розробляє перспективні напрями, зміст післядипломної освіти педагогічних і керівних працівників освіти Рівненської області.

 • НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • реалізація сучасних підходів до формування конкурентоздатного педагогічного фахівця в системі післядипломної педагогічної освіти, в тому числі компетентнісного, особистісно зорієнтованого, акмеологічного, аксіологічного, андрагогічного;
  • залучення науково-педагогічних та педагогічних працівників до мережевої взаємодії у рамках Консорціуму закладів післядипломної педагогічної освіти;
  • формування ІКТ компетенцій для реалізації індивідуального вектора освітньої діяльності учасників педагогічного процесу;
  • створення інформаційно-освітнього середовища для неперервної освіти;
  • упровадження інтерактивних форм навчання дорослих в системі післядипломної педагогічної освіти;
  • підготовка вчителя до реалізації нових Державних освітніх стандартів;
  • формування готовності педагогічних працівників до реалізації Концепції профільного навчання в старшій школі, Концепції розвитку інклюзивної освіти;
  • підготовка вчителя до роботи з обдарованими дітьми засобами післядипломної освіти;
  • організація наукового пошуку та формування психологічної готовності до здійснення інноваційної діяльності науково-педагогічних та педагогічних працівників;
  • сприяння підвищенню наукового рівня викладачів (навчання в магістратурі, аспірантурі, докторантурі, організація дистанційного навчання для дорослих, міжнародне Інтернет-навчання);
  • розробка науково-методичних посібників, збірників праць з актуальних питань;
  • рецензування дисертаційних досліджень, авторських програм, посібників та результатів здійснення інноваційної діяльності.
 • ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

  • здійснення якісної навчальної, методичної і науково-дослідної роботи;
  • розроблення змісту теоретичного і практичного навчання науково-педагогічних кадрів для підвищення їх кваліфікації;
  • створення інформаційного, наукового, навчально-методичного, науково-методичного супроводу курсів підвищення кваліфікації вчителів різного фаху відповідно до їхніх потреб та запитів;
  • забезпечення науково-теоретичного, методологічного супроводу міжнародних, всеукраїнських, обласних та районних заходів в міжкурсовий період (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, круглих столів, творчих майстерень) тощо;
  • створення оптимальних умов для наукового пошуку (проведення науково-дослідної роботи, організації педагогічних експериментів; написання наукових і методичних статей, розроблення електронних посібників, педагогічних програмних засобів та іншої видавничої продукції) професорсько-викладацького складу працівників інституту, а також педагогічних працівників області;
  • упровадження інноваційних педагогічних технологій, методів і форм навчання дорослих у процес підвищення кваліфікації, організований на засадах андрагогічної науки;
  • оволодіння методами проблемного, активного, інтерактивного, ситуативного та спеціального навчання педагогів з метою забезпечення якості підвищення кваліфікації педагогів;
  • активізація самоосвітньої діяльності фахівців.
 • НАУКОВА ПРОБЛЕМНА ТЕМА КАФЕДРИ

  «Науково-методичні засади професійного розвитку педагогічних і керівних кадрів в умовах випереджувальної післядипломної освіти

  Кафедра працює над науковими темами «Створення гуманітарного середовища щодо професійного зростання педагога в умовах технологізації суспільства» та «Модернізація природничо-математичної освіти інформаційного суспільства як засіб реалізації Концепції сталого розвитку у післядипломній освіті». На даний час реалізовано її ІІ етап – конструктивно-моделюючий: для реалізації інноваційних змін діяльності кафедри окреслились 3 моделі інноваційних перетворень системи післядипломної педагогічної освіти: перша модель мережевої взаємодії (розробка мережевих технологій та розвиток мережевої взаємодії у сфері педагогічної освіти); друга модель – умови для особистісного вектора розвитку наукових та педагогічних працівників (інноваційна модель змісту і форми підготовки педагогічних кадрів в умовах європейських змін); третя модель – практико-орієнтований підхід та системні педагогічні інновації в методиці та змісті освіти.

  У 2016 році кафедра працює над реалізацією ІІІ етапу – апробаційно-впроваджувального, в ході якого апробуються моделі інноваційних перетворень: формування компетентності науково-педагогічних працівників і слухачів курсів щодо впровадження нових державних освітніх стандартів, засад Концепції сталого розвитку для створення гуманітарно-освітнього середовища у системі післядипломної педагогічної освіти.