РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Лютко Оксана Михайлівна заступник директора з науково-методичної роботи
кандидат філософських наук
(0362) 64-96-61, 23-03-75


Освіта. У 2000 році закінчила Рівненський державний гуманітарний університет за спеціальністю «Практична психологія та основи правознавства»; з 2003 по 2008 рр. навчалась в аспірантурі Житомирського державного університету ім. Івана Франка за напрямом релігієзнавство; у 2010 р.
Дисертація. Тема «Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації» й отримала науковий ступінь кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.11 - релігієзнавство. Доцент.
Загальний стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти становить 09 років, у т.ч. в РОІППО 08 років.
Кількість наукових і науково-методичних праць. Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, серед них 25 статей – у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України; автор 3 спецкурсів («Підготовка педагогічних кадрів до використання у професійній діяльності альтернативної методики викладання суспільно-гуманітарних предметів «Філософія для дітей» (Р4с)», «Методологія партисипативного управління в процесі підготовки керівних педагогічних кадрів», «Формування та реалізація кадрової політики у закладі освіти») та 2 монографій («Релігійність як складова української ментальності та чинник самоідентифікації», «Запровадження мотиваційного менеджменту в закладі освіти»).
Нагороди, почесні звання. Почесна грамота начальника управління освіти і науки РОДА (2013); Почесна грамота голови Рівненської обласної ради (2017); Почесна грамота голови Рівненської ОДА (2018).
Напрями і тематика діяльності. Освітній і мотиваційний менеджмент. Інноваційні методи навчання та виховання учнів.
Наукова і професійна активність – за посиланням Завантажити